Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

TAXA SPECIALA DE SALUBRIZARE
 

COMUNICAT - Informare privind Taxa Specială de Salubrizare

COMUNICAT - Măsuri și sancțiuni privind Taxa Specială de Salubrizare

COMUNICAT - În atenția craiovenilor care nu au depus declarația privind Taxa Specială de Salubrizare

FORMULARE

Pentru persoane juridice:

1. Anexa 2 - DECLARAȚIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici (Versiune DOC/CSV)

2. Anexa 4 - Declaratie pentru scoaterea din evidență a taxei de salubrizare (Versiune DOC/CSV)

3. Anexa 3 - DECLARAȚIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici (Versiune DOC/CSV)

 

Pentru persoane fizice:

4. Anexa 1 - DECLARAȚIE DE IMPUNERE pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare (Versiune DOC/CSV)

Declaratia de impunere rectificativa este insotita de documente justificative care sa certifice modificarile survenite (adv. eliberata de Asociatia de Proprietari, certificat deces, viza flotant, contract inchiriere, etc...)

5. Anexa 4 - Declaratie pentru scoaterea din evidență a taxei de salubrizare (Versiune DOC/CSV)

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Când se depune o altă declarație fiscală pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare?

 • Numai în situația în care intervin modificări în ceea ce privește numărul persoanelor cărora li se prestează serviciul de salubrizare dintr-un spațiu locativ sau după caz, alte modificări care vor determina recalcularea taxei speciale de salubrizare, proprietarul/moștenitorul legal al imobilului are obligatia ca, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a apărut modificarea, să depună declarația de impunere rectificativă Anexa nr. 1.

2. Se depune în fiecare an declarația fiscală pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare?

 • Dacă nu se modifică numărul persoanelor cărora li se prestează serviciul de salubrizare dintr-un spațiu locativ nu se dpune o altă declarație fiscală . Direcția Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova va emite anual decizii de impunere a taxei de salubrizare potrivit declarației inițiale depuse.

3. Când ai obligația de a depune declarația fiscală pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare Anexa nr . 1?

 • Până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a dobândit / construit un imobil.

4. Care este suma ce trebuie înscrisă la „Nivelul taxei datorate/lună”?

Pentru  anul 2022 se va înscrie 12 lei/persoană, taxă aprobată prin  HCL 532/2021.

5. Unde se depun declarațiile fiscale pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare

6 . Cum se plătește taxa specială de salubrizare?

 • În numerar/card bancar prin POS la punctele de încasare ale Primăriei Municipiului Craiova – Direcția Impozite și Taxe;
 •  Plata on line – prin intermediul pagini web www.Ghiseul.ro;
 • Plata cu ordin de plată, datele beneficiarului plății sunt următoarele: Beneficiar: Municipiul Craiova, Banca: Trezoreria Municipiului Craiova, cod fiscal beneficiar – 4417214, contul IBAN RO08TREZ29121360206XXXXX;
 •  Mandat poștal – Contribuabilul se prezintă la oficiul poștal și achită suma ce reprezintă taxa specială de salubrizare.

7 . Ce sumă trebuie să se achite în total?

 • Suma care trebuie să se achite se calculează înmulțind numărul de persoane

cu taxa aprobată /persoană  și cu numărul de luni în care se locuiește efectiv la adresa respective.

8. Care este termenul de plată al taxei speciale de salubrizare? Se poate achita parțial?

 • Taxa specială de salubrizare se plătește lunar, până la data de 25

inclusiv a lunii următoare celei în care s-a prestat serviciul de salubrizare.

 • Plata taxei speciale de salubrizare se poate face și anticipat, pe o perioadă de mai multe luni, sau pentru întregul an.

9. În cazul în care la adresă, timp de 2-3 luni nu locuiesc decât două din cele trei persoane declarate, cum se completează în declarația de impunere?

 • Se completează declarația de impunere cu numărul de persoane, respectându-se formula de calcul din declarație, astfel se înmulțește numărul de persoane cu taxa aprobată/lună/persoană cu numărul de luni în care se locuiește efectiv la adresa respectivă, iar în momentul în care persoanele nu mai locuiesc la acea adresă, se vine cu o nouă declarație rectificativă cu noul număr de locatari până la data de 25 a lunii următoare modificării numărului de persoane.

10. Taxa de salubrizare plătită până acum la asociație, odată cu întreținerea, va dispărea?

Da

11. Cum rămâne cu banii achitați anticipat la Primărie în condițiile în care se modifică în timpul anului nr. de persoane?

 • Pentru contribuabilii deja inregistrați în evidența fiscală a Direcției Impozite și Taxe, taxa de salubrizare se va recalcula conform declarației fiscale rectificative, proporțional cu numarul de luni rămase din an. Contribuabilii pot opta pentru restituirea șau compensarea diferenței ramase prin depunerea cererilor la Direcția Impozite și Taxe.

12. Dacă din motive personale plecam din tara și trebuie sa ne scădem de la întreținere dar avem plătit anticipat se mai pot recupera bani si cum?

 • Da, se recuperează banii prin completarea unei cereri de restituire care poate fi depusă la Direcția de Impozite și Taxe împreună cu o nouă declarație de impunere rectificativă în care să se completeze zero persoane la adresa imobilului.

13 De ce nu se poate plăti prin "debit direct" din cont (fără timp pierdut întârzieri și bătaie de cap) .

 • S-au intreprins demersurile pentru a intra în procedura de a achita taxa prin debit direct la instituțiile de credit și se va comunica în mass media când procedura va fi finalizată.

14. În condițiile în care taxa de salubrizare se calculează în funcție de numărul de persoane:

a) Fiecare membru al familiei va primi un set de pubele?

 • Pentru o familie cu cel putin 3 membri la adresa respectivă, se repartizează un set de pubele (negru, galben, albastru). În cazul în care, numărul membrilor familiei este mai mare de 3 persoane, se poate solicita suplimentarea  cu pubele pentru deseurile menajere reziduale printr-o cerere scrisă formulată către Iridex Group Salubrizare întocmită de către proprietarul imobilului, în care se va menționa numărul membrilor care locuiesc la adresa respectivă.În cazul în care se depășește capacitatea pubelelor pentru deșeurile menajere reciclabile, deșeurile reciclabile se pot pune și în saci sau alte recipiente, pe care operatorul le va ridica în același timp cu pubela de reciclabil.

b) Care este numărul minim de persoane/familie de la care putem solicita un set suplimentar de recipiente/un recipient mai mare pentru colectarea deșeurilor reziduale menajere?

 • La adresa respectivă, operatorul va suplimenta capacitatea de colectare, prin mărirea numărului de recipiente pentru deșeurile reziduale,atunci când numarul persoanelor este egal sau mai mare decât 4.

c) Ce trebuie să fac pentru a primi un recipient mai mare/mai mic pentru colectarea deșeurilor reziduale menajere?

 • Pentru a primi un recipient mai mare sau mai mic pentru colectarea deșeurilor reziduale menajere, este necesarsă se formuleze o cerere scrisă către Iridex Group Salubrizare, întocmită de către proprietarul imobilului, în care se va menționa numărul de persoane care locuiesc la adresă.

15. În cazul în care decedează un membru al familiei/locatar, altul decât titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, taxa de salubrizare se scade din oficiu?

 • Nu, revine în sarcina proprietarului obligatia ca, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a survenit decesul, să depună declarația de impunere rectificativă Anexa nr. 1, sub sancțiunea amenzii contravenționale dată pentru depunerea declarației peste termen. 

16. În cazul în care decedează titlarul unic al dreptului de proprietate asupra imobilului, taxa de salubrizare se scade din oficiu?

 • Facem precizarea că moștenitorului de drept îi revine obligația de a depune declarația de scădere prevăzută de Anexa 4. Altfel, organul fiscal va proceda la scaderea din oficiu a taxei speciale de salubrizare în momentul în care va lua act de decesul proprietarului.

        


29/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.