Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Impozite onLine

Activitatea de relatii cu publicul pentru Persoane Fizice si Persoane Juridice se va desfasura prin telefon 0251/411111,fax0251414237 ,prin corespondenta postala sau electronica la adresele de e-mail, in functie de competente:

- direxec_dit@primariacraiova.ro

- serviciulciuespf@primariacraiova.ro - Serviciul Constatare Impunere Control Persoane Fizice

- serviciuluespf@primariacraiova.ro - Serviciul Urmarire,Executare Silita Persoane Fizice

- ciuperceanu.daniela@primariacraiova.ro - Serviciul Contabilitate si Prelucrare Date

- impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro - Serviciul Constatare, Impunere Persoane Juridice

- contestatii.insolventa@primariacraiova.ro - Serviciul Contestatii si Insolventa

- serviciulciuespj@primariacraiova.ro - Serviciul Urmarire, Executare Persoane Juridice

- certificatefiscale@primariacraiova.ro - Serviciul Recuperare Creante Fiscale Si Eliberare Certificate De Atestare Fiscala

 

 

Nr.crt

TIP ACT

TIP SEMNATURA ELECTRONICA

Email

Serviciu

PRIMIRE

AVIZARE/APROBARE document la eliberare

1

Declaratie impunere cladiri PJ

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro

2

Declaratie impunere cladiri PF

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

serviciulciuespf@primariacraiova.ro

 

3

Declaratie impunere teren PJ

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro

4

Declaratie impunere teren PF

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

serviciulciuespf@primariacraiova.ro

 

5

Declaratie impunere mijloace de transport PJ

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro

6

Declaratie impunere mijloace de transport PF

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

serviciulciuespf@primariacraiova.ro

 

7

Declaratie impunere mijloace de transport marfa PJ

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro

8

Declaratie impunere mijloace de transport marfa PF

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

serviciulciuespf@primariacraiova.ro

 

9

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloace de transport PJ

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro

10

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloace de transport PF

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

serviciulciuespf@primariacraiova.ro

 

11

Declaratie impunre taxa pentru afisaj PJ

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro

12

Declaratie impunre taxa pentru afisaj PF

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

serviciulciuespf@primariacraiova.ro

 

13

Declaratie servicii reclama si publicitate PJ

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro

14

Declaratie servicii reclama si publicitate PF

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

serviciulciuespf@primariacraiova.ro

 

15

Declaratie impunere taxa speciala salubrizare PJ

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro

16

Declaratie impunere taxa speciala salubrizare PF

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

serviciulciuespf@primariacraiova.ro

 

17

Declaratie pentru scoaterea din evidență a structurilor de afişaj şi publicitate PJ

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro

18

Declaratie pentru scoaterea din evidență a structurilor de afişaj şi publicitate PF

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

serviciulciuespf@primariacraiova.ro

 

19

Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a clădirilor PJ

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro

20

Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a clădirilor PF

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

serviciulciuespf@primariacraiova.ro

 

21

Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a terenurilor PJ

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro

22

Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a terenurilor PF

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

serviciulciuespf@primariacraiova.ro

 

23

Declaratie decont privind taxa hoteliera

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro

24

Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei speciale ,,Water Parc”

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro

25

Decont impozit pe spectacole

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro

26

Declaratie taxa parcare

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

direxec_dit@primariacraiova.ro

27

Cerere restituire PJ

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro

28

Cerere restituire PF

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

serviciulciuespf@primariacraiova.ro

 

29

Cerere compensare PJ

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro

30

Cerere compensare PF

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

serviciulciuespf@primariacraiova.ro

 

31

Cereri informatii fiscale contribuabili/petitii /reclamatii-sesizari

Semnatura

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

direxec_dit@primariacraiova.ro

32

Cerere privind comunicarea prin mijloace electronice conform HCL.447/2017

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

direxec_dit@primariacraiova.ro

33

Contestatie act admnistrativ

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

direxec_dit@primariacraiova.ro

34

Cerere informatii institutii publice

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

direxec_dit@primariacraiova.ro

35

Plângeri prealabile Legea 554/2004

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

direxec_dit@primariacraiova.ro

36

 Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala PJ

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

certificatefiscale@primariacraiova.ro

37

 Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala PF

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

Semnatura electronica extensa, cu certificate digital calificat

certificatefiscale@primariacraiova.ro

 

 

 

Plata electronica prin intermediul paginii de internet www.ghiseul.ro

Persoanele fizice si persoanele fizice autorizate pot achita impozite si taxe datorate bugetului local al Municipiului Craiova pe pagina de internet www.ghiseul.ro la orice ora, pagina fiind disponibila in orice moment al zilei. Plata impozitelor, pentru bunurile detinute de contribuabili in Municipiul Craiova, este conditonata de autentificarea pe pagina www.ghiseul.ro. Pentru plata taxelor sau a amenzilor plata se poate efectua si fara autentificare prealabila.

In cazul in care nu detineti cont de acces pe pagina de internet www.ghiseul.ro acesta poate fi obtinut accesand pagina https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/credentiale.

 

Plata cu ordin de plata

Persoanele juridice şi persoanele fizice pot achita cu ordin de plata:
Banca: Trezoreria Municipiului Craiova
Beneficiar: Primaria Municipiului Craiova
C.U.I. - 4417214

Pentru codul de cont corespunzator platii dorite, va rugam accesati Lista conturi IBAN

 

Plata prin internet banking

Contribuabilii care doresc să plătească impozitul prin internet trebuie să aibă un cont de internet banking deschis la orice bancă din care să facă un virament bancar, în lei, din contul propriu în contul IBAN asociat tipului de impozit pe care îl are de achitat. Contul IBAN asociat impozitelor si taxelor locale venituri ale Primariei Municipiului Craiova poate fi identificat consultând site-ul http://www.primariacraiova.ro, secţiunea INFORMAŢII PUBLICE >  TAXE SI IMPOZITE > "Conturi IBAN".

Cu contul de utilizator si parola, pentru Sistemul de informare asupra impozitelor si taxelor datorate de contribuabili bugetului local al municipiului Craiova, se pot vizualiza informatii despre obligatiile fiscale datorate bugetului local al municipiului Craiova, aceste obligatii fiscale putand fi achitate prin intermediul serviciului de Internet Banking oferit de orice banca de pe teritoriul Romaniei.

 

Plata prin mandat postal

Contribuabilul se prezinta la oficiul postal si achita suma ce reprezinta impozitul pe cladire, teren sau auto.
Mandatul postal are 2 parti: mandatul postal propriu-zis si cuponul.
1) Pe mandatul postal se va trece la destinatar Primaria Municipuiului Craiova , adresa : Str. A.I.Cuza nr. 7, precum si suma in cifre si in litere.
2) Pe fata cuponului mandatului postal se va trece: expeditorul cu adresa exacta/completa si suma in cifre.
3) Pe verso-ul cuponului se completeaza la rubrica loc pentru corespondenta destinatarul -
Primaria Municipuiului Craiova
Cont nr. (lista conturi IBAN) deschis la Trezoreria Municipiului Craiova
Localitatea: Craiova
Suma reprezintă: Exemplu: impozit clădire/teren/mijloace de transport etc.
Contribuabilul poate trimite mandatul poştal cu confirmare de primire.

 

Informatii despre obligatiile fiscale datorate bugetului local al municipiului Craiova se pot obtine de pe site-ul: http://impozite.primariacraiova.ro (*necesita autentificare).

Pentru obtinerea contului de acces se vor transmite, la adresa de e-mail direxec_dit@primariacraiova.ro.urmatoarele:

-cererea de inregistrare, pe care o gasiti la adresa de internet http://primariacraiova.ro/ro/taxe-si-impozite/impozite-online.html;

-copie a actului de identitate

 

Programari on-line taxe/impozite in vederea depunerii documentelor in scopul inregistrarii sau radierii bunurilor mobile sau imobile

 

Impozite on-line (accesaţi impozite on-line) – aplicatie oferita de Primaria Municipiului Craiova pentru consultarea de catre contribuabili a urmatoarelor:

- impozite datorate de contribuabil bugetului local;

- situatia platilor;

- situatia bunurilor aflate in patrimoniu, a taxelor sau a amenzilor;

- diverse acte administrative emise pentru contribuabil (decizii de impunere, acte de executare – acolo unde este cazul-, etc)

Cerere eliberare cont de acces

Plati on line – se pot face prin urmatoarele modalitati:

prin intermediul pagini web www.Ghiseul.ro:

1. plata fara autentificare – se alege optiunea “Plata fara autentificare” in cazul in care cunoasteti suma si contul (ex. cladire, teren, auto, etc.) pentru care doriti sa faceti plata; aceasta modalitate de plata este folosita si in cazul in care se doreste plata unor taxe sau amenzi de circulatie in termen de 48 de ore;

2. plata cu autentificare – se alege opliunea “Plati cu autentificare” in cazul in care detineti un cont de acces pentru Sistemul National de Electronic de Plata online cu cardul bancar (SNEP), prin aceasta modalitate se pot plati numai impozite si taxe existente la rolul nominal unic al contribuabilului;

 

"In cazul in care nu detineti cont de acces pe pagina de internet www.ghiseul.ro acesta poate fi obtinut accesand pagina https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/credentiale."

 

Pentru platile efectuate prin intermediu www.ghiseul.ro nu se percepe comision platitorului, comisionul este platit de beneficiarul platii.

 

prin serviciul eBanking - in cazul in care detineti un cont de plata electronica, furnizat de institutia la care aveti deschis un cont curent;


29/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.