Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Fond locativ / Asociatii de proprietari

Serviciul Administrare Locuinte

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE NECESARE ÎN ANALIZA CERERILOR DE LOCUINŢE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE NECESARE ÎN ANALIZA CERERILOR DE LOCUINŢE SOCIALE/ DESTINATE ÎNCHIRIERII DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
 
LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE NECESARE ÎN ANALIZA CERERILOR DE LOCUINŢE SOCIALE DESTINATE CHIRIAŞILOR EVACUAŢI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAŢI DIN LOCUINŢE RETROCEDATE FOŞTILOR PROPRIETARI
 

ACTE NECESARE PRELUNGIRII/MODIFICĂRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

I. ACTE NECESARE PRELUNGIRII:

 • cerere tip pentru prelungirea contractului de inchiriere;
 • I. ACTE NECESARE PRELUNGIRII:

              A. Pentru locuinţe tineri (ANL):

  - cerere scrisă pentru prelungirea contractului de inchiriere;

  - adeverinţă de la asociaţia de locatari din care să rezulte că nu se înregistrează datorii la plata întreţinerii;

  - certificat de la Direcţia Impozite şi Taxe (Piaţa Centrală) şi după caz, de la compartimentul fiscal al primăriei din localitatea de domiciliu, pentru toate persoanele majore înscrise în contract;

  - declaraţie notarială cu textul Nu deţin, nu am deţinut o locuinţă în proprietate şi nu sunt beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Municipiului Craiova sau a unităţii în care desfăşor activitatea în Municipiul Craiova” pentru persoanele majore inscrise în contract.

              - copie acte identitate - pentru toate persoanele majore înscrise în contract;

              B. Pentru locuinţe sociale:

  - cerere scrisă pentru prelungirea contractului de inchiriere;

  - adeverinţă de la asociaţia de locatari din care să rezulte că nu se înregistrează datorii la plata întreţinerii;

  - certificat de la Direcţia Impozite şi Taxe (Piaţa Centrală) şi după caz, de la compartimentul fiscal al primăriei din localitatea de domiciliu, pentru toate persoanele majore înscrise în contract;

  - declaraţie notarială cu textul „Nu deţin în proprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă, nu am înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, nu am beneficiat şi/sau nu beneficiez de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe, nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat” pentru persoanele majore inscrise în contract.

  - acte doveditoare privind veniturile obţinute pentru toate persoanele majore înscrise în contract – numai în cazul în care chiria este subvenţionată.

 • - copie acte identitate - pentru toate persoanele majore înscrise în contract;

  II. ACTE NECESARE ÎNSCRIERII UNEI PERSOANE ÎN CONTRACT

  1.      SOŢUL/SOŢIA UNUI MEMBRU ÎN CONTRACT

  - cerere scrisă din partea titularului de contract;

  Acte privind persoana care urmează a fi înscrisă în contract:

  - declaraţie notarială cu următorul text:

  a. Pentru locuinţă tineri (ANL): Nu deţin, nu am deţinut o locuinţă în proprietate şi nu sunt beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Municipiului Craiova sau a unităţii în care desfăşor activitatea în Municipiul Craiova”;

  b. Pentru locuinţe sociale: „Nu deţin în proprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă, nu am înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, nu am beneficiat şi/sau nu beneficiez de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe, nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat”

  - copie certificat de naştere;

  - copie act identitate;

  - copie certificat de căsătorie;

  - certificat de rol de la consiliul local de la locul naşterii, din care să rezulte deţinerea/nedeţinerea de locuinţă proprietate personală;

  - certificat de rol de la Direcţia Impozite şi Taxe (Piaţa Centrală – Calea Bucureşti, Nr. 51c), din care să rezulte deţinerea/nedeţinerea de locuinţă proprietate personală;

  2.      NOU NĂSCUT

  - cerere scrisă din partea titularului de contract;

  - copie după certificatul de naştere al copilului;

  3.      ALTE PERSOANE

  - ascendenţi, descendenţi – similar punctului 1, exceptând copie certificat căsătorie

  - alte persoane - similar punctului 1, exceptând copie certificat căsătorie, impreună cu copie hotărâre judecătorească de încredinţare, adopţie, etc.

  III. ACTE NECESARE EXCLUDERII UNEI PERSOANE DIN CONTRACT

              - cerere scrisă din partea titularului de contract;

              - declaraţie notarială a persoanei care urmează să fie exclusă din contract, cu următorul text “..declar pe propria răspundere că sunt de acord cu excluderea mea din contract şi renunţ la dreptul locativ conferit prin acesta”;

  IV. ACTE NECESARE REDUCERII CUANTUMULUI CHIRIEI – locuinţe sociale

              - cerere scrisă din partea titularului de contract, cu asumarea obligaţiei ca din momentul reducerii chiriei să facă la fiecare dovada veniturilor, sub sancţiunea restabilirii chiriei la valoarea iniţială;

  - acte doveditoare privind veniturile obţinute de toate persoanele majore înscrise în contract (adeverinţå cu salariul net cupon somaj sau adeverinta AJOFM, cupon pensie, declaratie de impunere, declaratie notariala pentru situatia in care nu se realizeaza venituri);

  V. ACTE NECESARE SCUTIRII DE LA PLATA CHIRIEI

              - cerere scrisă din partea titularului de contract;

              - copie după actul medical în baza căruia se poate acorda scutirea şi prezentarea originalului la sediul serviciului pentru certificarea confirmităţii sau copie legalizată după actul medical.


07/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

IntenCity Festival

IntenCity Festival

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.