Primăria si consiliul local Craiova

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Fond locativ / Asociatii de proprietari

Serviciul Administrare Locuinte

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE NECESARE ÎN ANALIZA CERERILOR DE LOCUINŢE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE NECESARE ÎN ANALIZA CERERILOR DE LOCUINŢE SOCIALE/ DESTINATE ÎNCHIRIERII DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
 
LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE NECESARE ÎN ANALIZA CERERILOR DE LOCUINŢE SOCIALE DESTINATE CHIRIAŞILOR EVACUAŢI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAŢI DIN LOCUINŢE RETROCEDATE FOŞTILOR PROPRIETARI
 

ACTE NECESARE PRELUNGIRII/MODIFICĂRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

I. ACTE NECESARE PRELUNGIRII:

 • cerere tip pentru prelungirea contractului de inchiriere;
   1. ACTE NECESARE PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE: ACTE NECESARE ÎNSCRIERII UNEI PERSOANE ÎN CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE

    I. ACTE NECESARE PRELUNGIRII:   

   1. Pentru locuinţe tineri (ANL):

   - cerere scrisă pentru prelungirea contractului de inchiriere;

   - adeverinţă de la asociaţia de locatari/proprietari din care să rezulte că nu se înregistrează datorii la plata cheltuielilor de întreţinere;

   - declaraţie notarială cu textul „Nu deţin, nu am deţinut o locuinţă în proprietate şi nu sunt beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Municipiului Craiova sau a unităţii în care desfăşor activitatea în Municipiul Craiova” - pentru toate persoanele majore înscrise în contract;

               - copie acte identitate - pentru toate persoanele majore înscrise în contract;

   1. Pentru locuinţe sociale/destinate închirierii din fondul locativ de stat:

   - cerere scrisă pentru prelungirea contractului de inchiriere;

   - adeverinţă de la asociaţia de locatari/proprietari din care să rezulte că nu se înregistrează datorii la plata cheltuielilor de întreţinere;

   - declaraţie notarială cu textul „Nu deţin în proprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă, nu am înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, nu am beneficiat şi/sau nu beneficiez de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe, nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat” - pentru toate persoanele majore înscrise în contract.

   - acte doveditoare privind veniturile nete realizate în ultimele 12 luni pentru toate persoanele majore înscrise în contract – numai în cazul în care cuantumul chiriei este redus;

               - copie acte identitate - pentru toate persoanele majore înscrise în contract;

  1. SOŢUL/SOŢIA TITULARULUI DE CONTRACT/ ASCENDENȚI (copii, nepoți)/DESCENDENȚI (părinți, bunici)

  - cerere scrisă din partea titularului de contract;

  Acte privind persoana minoră care urmează a fi înscrisă în contract:

  - copie certificat de naştere;

  Acte privind persoana majoră care urmează a fi înscrisă în contract:

  - declaraţie notarială cu următorul text:

  1. Pentru locuinţele ANL: „Nu deţin, nu am deţinut o locuinţă în proprietate şi nu sunt beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a Municipiului Craiova sau a unităţii în care desfăşor activitatea în Municipiul Craiova”;
  2. Pentru locuinţe sociale: „Nu deţin în proprietate o locuinţă, inclusiv casă de vacanţă, nu am înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, nu am beneficiat şi/sau nu beneficiez de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe, nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat”

  - copie certificat de naştere;

  - copie act identitate;

  - copie certificat de căsătorie;

  -  Certificat fiscal eliberat de Primăria unităţii administrativ-teritoriale de care apartine domiciliul solicitantului - pentru titular și membrii familiei care au domiciliul în altă localitate decât Municipiul Craiova.

  III. ACTE NECESARE EXCLUDERII VOLUNTARE A UNUI ASCENDENT/DESCENDENT ÎNSCRIS ÎN CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE

              - cerere scrisă din partea titularului de contract;

              - declaraţie notarială a persoanei care urmează să fie exclusă din contract, cu următorul text “..declar pe propria răspundere că sunt de acord cu excluderea mea din contract şi renunţ la dreptul locativ conferit prin acesta”;

              - excluderea din contract poate opera și din oficiu, în situația în care ascendenții/descendenții nu fac dovada, pin documente actualizate la zi, a îndeplinirii condițiilor legale;        

  1. ACTE NECESARE REDUCERII CUANTUMULUI CHIRIEI – locuinţe sociale

              - cerere scrisă din partea titularului de contract;

  - acte doveditoare privind veniturile obţinute de toate persoanele majore înscrise în contract (adeverinţå cu salariul net, cupon somaj sau adeverinta AJOFM, cupon pensie, declaratie de impunere, declaratie notariala pentru situatia in care nu se realizeaza venituri, adeverință venit minim garantat);

  ACTE NECESARE SCUTIRII DE LA PLATA CHIRIEI
  • cerere scrisă din partea titularului de contract;
  • copie după actul medical în baza căruia se poate acorda scutirea; potrivit art.20 din Legea nr.448/2006, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de scutire de la plata chiriei, titularul și membrii familiei (minori, majori) cu handicap grav, precum și adulții cu handicap accentuat.

07/09/2021

Servicii On-line

Servicii On-line

Consultare publica

Consultare publica

Achiziții publice

Achiziții publice

Alegeri 9 Iunie 2024

Alegeri 9 Iunie 2024

Telefonul Cetateanului

Telefonul Cetateanului

Acte utile

Acte utile

Utilizăm module cookie

În acest mod putem face ca paginile noastre web să fie mai ușor de utilizat, le putem îmbunătăți continuu și putem afișa oferte și anunțuri care vă sunt potrivite. Continuarea utilizării paginii web reprezintă acordul dvs. pentru folosirea modulelor cookie, cu excepția cookie-urilor pentru produsele de marketing Google.