Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Urbanism
Ordinea de zi a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, în data de 28.09.2018
Publicat: 27 septembrie 2018, 16:09, Actualizat: 27 septembrie 2018, 16:10

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Nr. 154418 /27.09.2018

 

 

 

 

 

                                                                       Către,

            DIRECTIA RELATII PUBLICE

       Prin prezenta, vă rugăm a anunţa pe pagina proprie de internet a instituţiei Ordinea de zi a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, în data de 28.09.2018, după cum urmează:

  1. Analizare documentatie PUZ  –  „reconsiderarea reglementarilor urbanistice in zona cuprinsa intre str. Sfintii Apostoli- str. Anul 1848 – str. Tudor Vladimirescu, cu destinatia mixta de locuinte si servicii” , generat de imobilul situat in str. Anul 1848, nr. 31

 

  1. Analizare documentatie PUD in vederea construirii unui service auto si imprejmuire teren in str. Drumul Industriilor, nr. 12

 

  1. Analizare emitere aviz de oportunitate in vederea elaborarii documentatie PUZ- reconsiderare functionala a zonei aferente proprietatii din bd. Dacia nr. 28A, 28B si 28C, generat de construire locuinte colective S+P+5, generat de imobilul bd. Dacia, nr. 28C,.

 

  1. Analizare emitere aviz de oportunitate in vederea elaborarii documentatie PUZ- parcelare teren in vederea construirii de locuinte individuale cu regim de inaltime maxim P+2, generat de imobilul str. Stejarului, nr. 17

 

  1. Analizare emitere certificat de urbanism pentru reconsiderarea reglementarilor urbanistice in vederea construirii de locuinte insiruite S+P+2 si locuinte individuale S+P+3, conditionat de elaborare PUZ, pentru imobilul situat in Calea Unirii, nr. 117.

 

  1. Analizare emitere certificat de urbanism pentru ridicarea interdictiei de strada propusa prin PUG/PUZ in vederea construirii de locuinte S+P+5 cu spatii comerciale la parter, conditionat de elaborare PUZ, pentru imobilul situat in bd. Ghe. Chitu nr 55 si str. Pietii, nr. 2B.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 ARHITECT SEF,                                                           SEF SERVICIU

               Gabriela Miereanu                                                         Stela Mihaela Ene