Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Urbanism
Ordinea de zi a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, în data de 23.05.2012
Publicat: 23 mai 2017, 09:58, Actualizat: 23 mai 2017, 09:59

1.      Analizare emitere aviz de oportunitate in vederea elaborarii P.U.Z. pentru reconsiderarea functionalitatii zoeni si a indicilor  de construibilitate ale zonei cuprinsa intre strazile Elena Farago-Bvd. Oltenia pentru  construire imobil P+2E cu destinatia spatii comerciale la parter si locuinte colective la etaje, generat de imobilul aflat in Bvd. Oltenia,  nr. 17A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.      Analizare emitere aviz de oportunitate in vederea elaborarii P.U.Z  pentru modificarea reglementarilor urbanistice aferente zonei – str. Amaradia, in vederea construirii unui imobil P+1 cu funcţiunea de locuinţă si birouri, generat de imbobilul situat in str. Amaradia,  nr. 80.    

3.      Analizare emitere aviz de oportunitate in vederea elaborarii P.U.Z  pentru reconsiderarea reglementarilor urbanistice in zona cuprinsa intre str. Anul 1848 şi str.Caracal, în vederea construirii unei cladiri  P+4 cu destinatia de spatiu comercial la parter cu locuinte colective la etaje,  generat de imobilul situat la adresa str. Anul 1848 , nr. 91.  

4.       Analizare emitere aviz de oportunitate in vederea elaborarii P.U.Z  pentru  reconsiderarea functionala a zonei cuprinse intre strazile Calea Bucuresti, str. Sararilor  şi str.Traian Lalescu, în vederea schimbarii functiunii din zona industriala si depozitare in zona mixta cu functiuni complexe hotel, birouri, servicii, comert si zona rezidentiala – locuinte cu dotari aferente,  generat de imobilul situat la adresa Calea Bucuresti, nr. 113.

5.       Analizare emitere aviz de oportunitate in vederea elaborarii P.U.Z în vederea stabilirii conditiilor de construibilitate in zona str. Paringului nr. 104 J si vecinatati  pentru construire Dp+P+M,  generat de imobilul situat la adresa str. Paringului, nr. 104J. 

6.      Analizare documentatie PUD  in vederea informarii publicului/transparenta decizionala pentru ridicarea interdictiei de construire, in vederea construirii unui atelier auto parter (partuial supanta), generat de imobilul situat la adresa Aleea 1 Simnic, nr.11C.  

7.       Analizare documentatie urbanistica  in vederea informarii publicului/transparenta decizionala pentru elaborare PUZ  pentru reconsiderarea functiunilor in zona cuprinsa intre Calea Bucuresti-str. Sararilor in vederea construirii a 3 blocuri de locuinte colective P+11 cu parcare la parter, generat de imobilul situat la adresa str. Sararilor, nr.29A.                                                                                                                                                                                                 

8.      Analizare emitere certificat de urbanism condiţionat de elaborare PUZ pentru construire bloc locuinte colective S+P+5E, situat la adresa Bvd. Dacia, nr.28C.

9.      Analizare emitere certificat de urbanism condiţionat de elaborare PUZ pentru schimbarea destinatiei zonei din zona industriala in zona mixta de locuinte si servicii,  in vederea construirii de imobile cu detinatia de locuinte cu regim de inaltime P+8, si servicii cu regim de inailtime P+5,  generat de imobilul situat la adresa str. Elena Teodorini, nr. 49.