Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Urbanism
Ordinea de zi a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, în data de 13.06.2012
Publicat: 12 iunie 2017, 16:59, Actualizat: 12 iunie 2017, 17:00

1.     Analizare emitere aviz de oportunitate in vederea elaborarii P.U.Z. pentru reconsiderarea functiunilor si a indicilor  de construibilitate ale zonei cuprinsa intre str. Paşcani-incinta Colegiului Tehnic C.D. Nenitescu  pentru  construire 3 blocuri de locuinţe colective D+P+8E cu spaţii comerciale la parter si parcare la demisol, generat de imobilul aflat in str. Pascani,  nr. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.     Analizare documentatie PUD  in vederea informarii publicului/transparenta decizionala pentru ridicarea interdictiei de construire, in vederea construirii unei locuinţe P+M cu garaj la parter, desfiinţare împrejmuire metalica pe latura de S si V si reconstruire pe limita de proprietate,  generat de imobilul situat la adresa str. Carpenului, nr.15.   .    

3.     Analizare documentatie PUD  in vederea informarii publicului/transparenta decizionala pentru construire doua corpuri imobile cu destinaţia de locuinte colective S+P+5-6 retras, imprejmuire teren si organizare de santier, generat de imobilul situat la adresa str. Dimitrie Bolintineanu, nr.1A.  

4.     Analizare documentatie PUZ  in vederea informarii publicului/transparenta decizionala pentru construire imobil S+P+4 cu destinaţia de spatii comerciale şi locuinte colective,  generat de imobilul situat la adresa str. Bătrînilor, nr. 20.

5.     Analizare documentatie PUZ Reconfigurare urbanistica a zonei cuprinse intre str. Dr.Dimitrie Gerota si str. Ion Ionescu Argetoiaia, in vederea informarii publicului/transparenta decizionala pentru construirea unui  imobil P+3 cu destinatia de sala fitness si imprejmuire teren ,  generat de imobilul situat la adresa str. Dr.Dimitrie Gerota, nr. 18B. 

6.     Analizare documentatie PUZ in vederea ridicării interdicţiei temporare de construire instituită prin PUG asupra zonei cuprinsă între str.Micşunele şi str. Aristizza Romanescu pentru construire imobil P+3E cu destinaţia spaţii comerciale la parter şi locuinţe de serviciu la etaje, generat de imobilul situat la adresa str. Aristizza Romanescu,  nr. 32.  

7.     Analizare documentatie PUZ Reglementare urbanistica a zonei cuprinsa între străzile Basarabia, Batrânilor şi B-dul Decebal pentru construire locuinţe colective S+D+P+5-8E cu parcari la subsol şi demisol, spaţii comerciale la parter si locuinte la etaje, generat de imobilul situat la adresa, Bvd.Decebal, nr. 44.                                                                                                                                                                                                 

8.     Analizare emitere certificat de urbanism condiţionat de elaborare PUZ pentru construire imobil locuinte colective D+P+3+M,  situat la adresa Bvd. Dacia, nr.80B.

9.     Analizare emitere certificat de urbanism condiţionat de elaborare PUZ pentru schimbarea destinatie zona din zona locuinte colective in zona de servicii,  in vederea construirii unui imobil P+5-6E retras cu destinatia de birouri,  generat de imobilul situat la adresa Bvd.Dacia, nr. 66C.

10.                           Analizare emitere certificat de urbanism pentru construire 3 corpuri de locuinte P+2, generat de imobilul situat la adresa str. Caracal, nr. 102.

11.                           Analizare emitere certificat de urbanism pentru construire spatii alimentatie publica si locuinte de serviciu  Stehnic+P+2,  generat de imobilul situat la adresa str. Aries, nr. 2B.

12.                           Analizare emitere certificat de urbanism pentru construire skid GPL, cabina statie si firma luminoasa – constr. Provizorii 10 ani,  generat de imobilul situat la adresa Aleea 1 Simnic, nr. 24.

13.                           Analizare emitere certificat de urbanism pentru construire bloc locuinte P+2 si imprejmuire teren,  generat de imobilul situat la adresa str. Toporasi, nr. 23.