Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Urbanism
Ordinea de zi a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, în data de 03.04.2017
Publicat: 31 martie 2017, 13:39, Actualizat: 31 martie 2017, 13:39

1.      Analizare emitere aviz de oportunitate in vederea elaborarii P.U.Z. pentru reamenajare circulaţii carosabile, pietonale, alee acces, zona Bulevardul 1 Mai – str. Dr. Nicolae Ionescu Sisesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.      Analizare emitere aviz de oportunitate pentru reconsiderarea functiunilor in zona cuprinsa intre str. Brestei-B-dul Rîului şi str..Fluturi, în vederea construirii unui imobil P+1 etaj partial, funcţiune de magazin retail, realizare parcaje la sol, amenajare incinta cu spatii verzi plantate, alei carosabile si pietonale, imprejmuire teren, amplasare semnale publicitare, amplasare post trafo, organizare de santier si amenajare accese, generat de imobilul situat la adresa str. Brestei, nr. 185.    

3.      Analizare emitere aviz de oportunitate pentru reconsiderarea functiunilor in zona cuprinsa intre Calea Bucuresti şi str..Sărari, în vederea construirii a 3 blocuri de locuinte colective P+11 cu parcare la parter , generat de imobilul situat la adresa str. Sărarilor , nr. 29A.    

4.      Analizare documentatie PUD  in vederea informarii publicului , generat de imobilul situat la adresa str. Emil Marghitu, nr. 11.                                                                                                                                                                                                    

5.      Analizare emitere certificat de urbanism condiţionat de elaborare PUZ pentru construire imobil locuinte S+P+5+6R cu destinaţia de locuinţe colective,  Str. Constantin Brancoveanu, nr. 34E.

6.      Analizare emitere certificat de urbanism condiţionat de elaborare PUZ pentru construire imobil S+P+4E cu destinaţia locuinte colective,  Str. Brazda lui Novac, nr. 60A.

7.      Analizare emitere certificat de urbanism condiţionat de elaborare PUZ pentru construire imobil locuinte colective S+D+P+4,  Calea Bucuresti, nr. 114B.

8.      Analizarea constructie provizorie – spatii de servicii- destinaţie coafura - frizerie, str.Nicolae Iorga, nr. 7F.