Alegeri europarlamentare 2019
Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Taxe şi impozite
Serviciul Încasare Executare Silită Amenzi
Publicat: 24 septembrie 2014, 00:06

Atributiile Serviciului Încasare Executare Silita Amenzi:

- Emiterea si comunicarea somatiilor catre contribuabilii-rau platnici, prin modalitatile prevazute de lege;

- Întocmirea si transmiterea adreselor de înfiintare a popririi asupra veniturilor banesti ale debitorilor, precum si înstiintarea acestora asupra faptului ca li s-a efectuat poprire asupra conturilor bancare, salariilor sau pensiilor, dupa caz;

- Întocmirea proceselor verbale de sechestru asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorilor care nu si-au onorat obligatiile catre bugetul local;

- Comunicarea adreselor de suspendare temporara sau încetare a popririlor .

- Aplicarea de sanctiuni contraventionale persoanelor care nu respecta prevederile Codului de procedura fiscala privitor la executarea silita si urmarirea încasarii acestora, inclusiv parcurgerea tuturor etapelor executarii silite în vederea stingerii debitului;

- Transmiterea dosarelor de executare silita catre alte organe fiscale care au competenta de executare, conform prevederilor legale în vigoare .

- Asigura derularea procedurii specifice în vederea declararii starii de insolvabilitate a debitorilor aflati într-o astfel de situatie;

În îndeplinirea atributiilor de serviciu functionarii publici din cadrul organelor fiscale sunt investiti cu exercitiul autoritatii publice si beneficiaza de protectie potrivit legii, iar executorii fiscali sunt împuterniciti în fata debitorilor si tertilor prin legitimatia de executori fiscali si ordinul de serviciu .

În exercitarea atributiilor ce le revin pentru aplicarea procedurii de executare silita, executorii fiscali din cadrul Serviciului Încasare Executare Silita Amenzi pot sa intre în orice incinta a debitorilor, persoane fizice, în toate încaperile în care se gasesc bunuri sau valori ale acestora.

Serviciul Încasare Executare Silita Amenzi, în îndeplinirea atributiilor, coopereaza cu organele de politie, bancile, institutiile ce gestioneaza registre publice sau altele asemenea ori alte persoane juridice sau fizice care sunt obligate sa furnizeze de îndata în scris datele si informatiile solicitate, în vederea aplicarii procedurii de executare silita, fara perceperea de taxe, tarife, comisioane sau alte sume. De asemenea, organele de politie, jandarmerie si alti agenti ai fortei publice au obligatia sa dea concursul la cerere, în îndeplinirea, potrivit legii, a activitatii de executare silita.

În evidenta fiscala figureaza amenzi neachitate în termenul legal si transmise Directiei Impozite si Taxe, de catre organele care constata si sanctioneaza contraventia.

Contestatiile la procesele verbale de constatare se adreseaza judecatoriilor unde îsi are adresa de sediul organul constator.

Persoanele fizice si juridice care constata ca figureaza cu amenzi care au fost achitate în 48 h în alta localitate si câstigate în instanta, sunt rugati sa depuna dovada achitarii si a hotarârii definitive si irevocabile prin nerecurare la sediul din str. Mitropolit Firmilian, nr. 14.