Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Informaţii publice »
Taxe şi impozite
Impozite onLine
Publicat: 20 ianuarie 2015, 13:35, Actualizat: 18 mai 2020, 14:50

Activitatea de relatii cu publicul pentru Persoane Fizice si Persoane Juridice se va desfasura prin telefon 0251/411111,fax0251414237 ,prin corespondenta postala sau electronica la adresele de e-mail, in functie de competente:

- direxec_dit@primariacraiova.ro

- serviciulciuespf@primariacraiova.ro - Serviciul Constatare Impunere Control Persoane Fizice

- serviciuluespf@primariacraiova.ro - Serviciul Urmarire,Executare Silita Persoane Fizice

- ciuperceanu.daniela@primariacraiova.ro - Serviciul Contabilitate si Prelucrare Date

- impunerepersoanejuridice@primariacraiova.ro - Serviciul Constatare, Impunere Persoane Juridice

- contestatii.insolventa@primariacraiova.ro - Serviciul Contestatii si Insolventa

- serviciulciuespj@primariacraiova.ro - Serviciul Urmarire, Executare Persoane Juridice

- certificatefiscale@primariacraiova.ro - Serviciul Recuperare Creante Fiscale Si Eliberare Certificate De Atestare Fiscala

 

DIRECȚIA DE IMPOZITE ȘI TAXE

Nr. Crt.

Tip document

Mod de comunicare

1

Declarate impunere cladiri PJ

corespondenta postala

2

Declarate impunere cladiri PF

corespondenta postala

3

Declarate impunere teren PJ

corespondenta postala

4

Declarate impunere teren PF

corespondenta postala

5

Declaratie impunere mijloace de transport PJ

corespondenta postala

6

Declaratie impunere mijloace de transport PF

corespondenta postala

7

Declaratie impunere mijloace de transport marfa PJ

corespondenta postala

8

Declaratie impunere mijloace de transport marfa PF

corespondenta postala

9

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloace de transport PJ

corespondenta postala

10

Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloace de transport PF

corespondenta postala

11

Declaratie impunre taxa pentru afisaj PJ

corespondenta postala

12

Declaratie impunre taxa pentru afisaj PF

corespondenta postala

13

Declaratie servicii reclama si publicitate PJ

corespondenta postala

14

Declaratie servicii reclama si publicitate PF

corespondenta postala

15

Declaratie impunere taxa speciala salubrizare PJ

corespondenta postala

16

Declaratie impunere taxa speciala salubrizare PF

corespondenta postala

17

Declaratie pentru scoaterea din evidență a structurilor de afişaj şi publicitate PJ

corespondenta postala

18

Declaratie pentru scoaterea din evidență a structurilor de afişaj şi publicitate PF

corespondenta postala

19

Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a clădirilor PJ

corespondenta postala

20

Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a clădirilor PF

corespondenta postala

21

Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a terenurilor PJ

corespondenta postala

22

Declaratie pentru scoaterea din evidenţă a terenurilor PF

corespondenta postala

23

Declaratie decont privind taxa hoteliera

corespondenta postala

24

Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei speciale ,,Water Parc”

corespondenta postala

25

Decont impozit pe spectacole

corespondenta postala

26

Declaratie taxa parcare

corespondenta postala

27

Cerere restituire PJ

corespondenta postala

28

Cerere restituire PF

corespondenta postala

29

Cerere compensare PJ

corespondenta postala

30

Cerere compensare PF

corespondenta postala

31

Cerere rectificare rol

corespondenta postala

32

Cerere duplicat chitanta

corespondenta postala

33

Cereri informatii fiscale contribuabili/petitii /reclamatii-sesizari

corespondenta electronica

34

Cerere privind comunicarea prin mijloace electronice conform HCL.447/2017

corespondenta electronica

35

Contestatie act admnistrativ

corespondenta postala

36

Cerere informatii institutii publice

corespondenta postala

37

Plângeri prealabile Legea 554/2004

corespondenta electronica

38

 Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala PJ

corespondenta electronica

39

 Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala PF

corespondenta electronica

 

Plata electronica prin intermediul paginii de internet www.ghiseul.ro

Persoanele fizice si persoanele fizice autorizate pot achita impozite si taxe datorate bugetului local al Municipiului Craiova pe pagina de internet www.ghiseul.ro la orice ora, pagina fiind disponibila in orice moment al zilei. Plata impozitelor, pentru bunurile detinute de contribuabili in Municipiul Craiova, este conditonata de autentificarea pe pagina www.ghiseul.ro. Pentru plata taxelor sau a amenzilor plata se poate efectua si fara autentificare prealabila.

In cazul in care nu detineti cont de acces pe pagina de internet www.ghiseul.ro acesta poate fi obtinut accesand pagina https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/credentiale.

 

Plata cu ordin de plata

Persoanele juridice şi persoanele fizice pot achita cu ordin de plata:
Banca: Trezoreria Municipiului Craiova
Beneficiar: Primaria Municipiului Craiova
C.U.I. - 4417214

Pentru codul de cont corespunzator platii dorite, va rugam accesati Lista conturi IBAN  disponibila  pe site-ul http://primariacraiova.ro/ro/taxe-si-impozite/conturi-iban.html

 

Plata prin internet banking

Contribuabilii care doresc să plătească impozitul prin internet trebuie să aibă un cont de internet banking deschis la orice bancă din care să facă un virament bancar, în lei, din contul propriu în contul IBAN asociat tipului de impozit pe care îl are de achitat. Contul IBAN asociat impozitelor si taxelor locale venituri ale Primariei Municipiului Craiova poate fi identificat consultând site-ul http://www.primariacraiova.ro, secţiunea INFORMAŢII PUBLICE >  TAXE SI IMPOZITE > "Conturi IBAN".

Cu contul de utilizator si parola, pentru Sistemul de informare asupra impozitelor si taxelor datorate de contribuabili bugetului local al municipiului Craiova, se pot vizualiza informatii despre obligatiile fiscale datorate bugetului local al municipiului Craiova, aceste obligatii fiscale putand fi achitate prin intermediul serviciului de Internet Banking oferit de orice banca de pe teritoriul Romaniei.

 

Plata prin mandat postal

Contribuabilul se prezinta la oficiul postal si achita suma ce reprezinta impozitul pe cladire, teren sau auto.
Mandatul postal are 2 parti: mandatul postal propriu-zis si cuponul.
1) Pe mandatul postal se va trece la destinatar Primaria Municipuiului Craiova , adresa : Str. A.I.Cuza nr. 7, precum si suma in cifre si in litere.
2) Pe fata cuponului mandatului postal se va trece: expeditorul cu adresa exacta/completa si suma in cifre.
3) Pe verso-ul cuponului se completeaza la rubrica loc pentru corespondenta destinatarul -
Primaria Municipuiului Craiova
Cont nr. (lista conturi IBAN) deschis la Trezoreria Municipiului Craiova
Localitatea: Craiova
Suma reprezintă: Exemplu: impozit clădire/teren/mijloace de transport etc.
Contribuabilul poate trimite mandatul poştal cu confirmare de primire.

 

Informatii despre obligatiile fiscale datorate bugetului local al municipiului Craiova se pot obtine de pe site-ul: http://impozite.primariacraiova.ro (*necesita autentificare).

Pentru obtinerea contului de acces se vor transmite, la adresa de e-mail direxec_dit@primariacraiova.ro.urmatoarele:

-cererea de inregistrare, pe care o gasiti la adresa de internet http://primariacraiova.ro/ro/taxe-si-impozite/impozite-online.html;

-copie a actului de identitate


Programari on-line taxe/impozite in vederea depunerii documentelor in scopul inregistrarii sau radierii bunurilor mobile sau imobile

 

Impozite on-line (accesaţi impozite on-line) – aplicatie oferita de Primaria Municipiului Craiova pentru consultarea de catre contribuabili a urmatoarelor:

- impozite datorate de contribuabil bugetului local;

- situatia platilor;

- situatia bunurilor aflate in patrimoniu, a taxelor sau a amenzilor;

- diverse acte administrative emise pentru contribuabil (decizii de impunere, acte de executare – acolo unde este cazul-, etc)

Cerere eliberare cont de acces

Plati on line – se pot face prin urmatoarele modalitati:

prin intermediul pagini web www.Ghiseul.ro:

1. plata fara autentificare – se alege optiunea “Plata fara autentificare” in cazul in care cunoasteti suma si contul (ex. cladire, teren, auto, etc.) pentru care doriti sa faceti plata; aceasta modalitate de plata este folosita si in cazul in care se doreste plata unor taxe sau amenzi de circulatie in termen de 48 de ore;

2. plata cu autentificare – se alege opliunea “Plati cu autentificare” in cazul in care detineti un cont de acces pentru Sistemul National de Electronic de Plata online cu cardul bancar (SNEP), prin aceasta modalitate se pot plati numai impozite si taxe existente la rolul nominal unic al contribuabilului;

 

"In cazul in care nu detineti cont de acces pe pagina de internet www.ghiseul.ro acesta poate fi obtinut accesand pagina https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/credentiale."

 

Pentru platile efectuate prin intermediu www.ghiseul.ro nu se percepe comision platitorului, comisionul este platit de beneficiarul platii.

 

prin serviciul eBanking - in cazul in care detineti un cont de plata electronica, furnizat de institutia la care aveti deschis un cont curent;