Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Taxe şi impozite
Hotărârea Consiliului Local nr. 429/2006
Publicat: 23 septembrie 2014, 23:34

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.11.2006;

Având în vedere raportul nr.284849/2006 întocmit de Direcţia Impozite şi Taxe prin care se propune zonarea intravilanului municipiului Craiova, în vederea stabilirii impozitului /taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren, pentru anul fiscal 2007 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 387, 388, 389, 390, 391/2006;

În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.38 alin.2 lit.c şi art.46 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;

Hotărăşte:

Art.1. Se aprobă zonele din intravilanul municipiului Craiova, în vederea stabilirii impozitului /taxei pe clădiri şi impozitului/taxei pe teren, pentru anul fiscal 2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre îşi produce efectele începând cu 01.01.2007, dată de la care îşi încetează efectele anexa nr.4 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.392/2005, cu privire la zonarea municipiului Craiova.

Art.3. Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Urbanism, Direcţia Tehnică, Investiţii şi Gospodărie Comunală şi Biroul Registru Agricol vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa la Hotărârea nr.429/2006

ZONAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA

INTRAVILAN

În vederea stabilirii impozitului(taxei) pe clădiri si impozitului(taxei) pe teren

Zona A – perimetrul cuprins intre străzile:

* Vest: str. Paşcani , str.Maria Tănase, str.Brestei, str. Mohorului, str. Câmpia Islaz, str. Pictor H. Barbousse, Str. Pictor Iscovescu, Aleea Şoimului, Bvd. 1 Mai.

* Sud: Bvd. 1 Mai, str. Mesteacănului, str.Ana Ipătescu,str.Anul 1848.

* Est: str.Anul 1848, str.G-ral Magheru, str. Spaniei, str. Petre Ispirescu, str. N. Iorga.

* Nord: str. N. Iorga, str. G-ral Cernătescu, str.C-tin Argetoianu, str. Lămîiţei, str. Brazda lui Novac, str.Doljului, str.Opanez, str.G.Enescu.

Zona B – perimetrul cuprins între străzile:

* Vest : Bd. Dacia, str. Calea Severinului, limita Estică a Lacului Craioviţa, str. Râului până la intersecţia cu strada Popoveni.

* Sud : str. Popoveni până la intersecţia cu bvd. Nicolae Romanescu , bvd. N. Romanescu până la intersecţia cu bvd. Mareşal Ion Antonescu, limita de nord şi vest a cimitirului Ungureni , Aleea I Caracal, str. Caracal pâna la intersecţia cu Calea Ferată Industrială.

* Est : limita Vestică de-a lungul Căii ferate Craiova – Calafat, până la intersecţia cu strada I. Ţuculescu,

Strada Ion Ţuculescu până la intersecţia cu bvd. Decebal , bvd Decebal până la intersecţia cu str. Caracal.

* Nord : Calea ferată Bucureşti – Timisoara (de la intersecţia cu str. Rampei până la intersecţia cu Bvd Dacia), bvd. Dacia până la intersecţia cu Calea Severinului.

Zona C – perimetrul cuprins între:

* limita exterioară a zonei B până la marginile localităţilor componente ale municipiului Craiova respectiv Şimnicul de Jos, Făcăi, Popoveni, Mofleni, Cernele, Izvorul Rece, Rovine.

Zona D – localităţile componente ale municipiului Craiova respectiv Şimnicul de jos, Făcăi, Popoveni, Mofleni, Cernele, Izvorul Rece, Rovine.