Acte utile
Consultare publică
Contact
Alegeri prezidentiale 2019
Bugetare participativa
Informaţii publice »
Taxe şi impozite
Taxe şi impozite
• IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT
• Program de lucru in perioada sarbatorilor
• Comunicate Directia Impozite si Taxe
• Impozite onLine
• Debitori persoane fizice/ juridice cu obligații fiscale restante neachitate
• Modalitati de plata a impozitelor si taxelor
• Comunicat privind impozitare clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţia mixtă
• Comunicat privind modul de încasare a amenzilor contravenţionale achitate în 48 de ore
• Persoane fizice
• Persoane juridice
• Compartimentul Inspecţie Fiscală
• Serviciul Încasare Executare Silită Amenzi
• Certificate de atestare fiscală
• Formulare pentru impozitele si taxele locale
• Conturi Iban
• Lista persoanelor fizice pentru care s-au emis acte administrative
• Lista persoanelor juridice pentru care s-au emis acte administrative
• Hotărârea Consiliului Local nr. 429/2006
• Hotărârea Consiliului Local nr. 466/2006
• Hotărârea Consiliului Local nr. 467/2006
• Hotărârea Consiliului Local nr. 468/2006
• Hotărâri stabilire Taxe şi Impozite
• Valorificarea bunurilor - Licitații publice