Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2016 »
Zona Metropolitană Craiova
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU)
Publicat: 7 octombrie 2016, 12:39, Actualizat: 7 octombrie 2016, 12:47

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Craiova desfășoară etapa de consultare publică a documentului „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Craiova cu orizontul de timp 2020”.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) reprezintă cadrul necesar pentru selectarea operațiunilor individuale de dezvoltare urbană și un instrument esențial pentru obținerea finanțării pentru proiectele de dezvoltare urbană  prin intermediul axei prioritare 4 a POR 2014-2020 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. SIDU conține lista proiectelor locale care pot fi finanțate din diverse programe operaționale în perioada 2014-2020 care pot contribui la atingerea obiectivelor strategice în intervalul de implementare 2014-2023.

În acest context, supunem la consultare publică varianta actuală a SIDU, ce poate fi completată, modificată, îmbunătățită conform recomandărilor primite din partea Dvs. în perioada de consultare și a prevederilor finale din ghidul solicitantului AP4 în perioada 28.09.2016 – 28.10.2016.

Propunerile, sugestiile Dvs. pot fi transmise pe adresa de e-mail: zona.metropolitana.craiova@gmail.com sau prin fax la numărul 0251.412.508.

Documente ataşate: