Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2016 »
Zona Metropolitană Craiova
Planul de acţiune pentru energie durabilă al Zonei Metropolitane Craiova
Publicat: 7 octombrie 2016, 12:38, Actualizat: 7 octombrie 2016, 12:49

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Craiova” desfăşoară etapa de consultare publică a documentului „Planul de acţiune pentru energie durabilă al Zonei Metropolitane Craiova”.

Planul de acţiune pentru energie durabilă (PAED) reprezintă documentul de programare şi planificare la nivelul arealului definit de Zona Metropolitană Craiova, prin care se formulează politicile publice care vor fi abordate, pe termen mediu şi lung, cu privire la îmbunătăţirea eficienţei energetice şi creşterea utilizării surselor regenerabile de energie în arealul gestionat de parteneri, prin dezvoltarea cooperării între instituţii şi oameni, transferul experienţei pozitive, a bunelor practice şi noilor cunoştinţe tehnice în domeniul eficienţei energeticşei surselor de energie regenerabile, stimularea utilizării noilor tehnologii, îmbunătăţirea capacităţii organizaţionale a instituţiilor publice prin management energetic performant şi creşterea rolului de model pentru comunitate.

Obiectivul general al Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Zonei Metropolitane Craiova este reducerea consumului final de energie din surse convenţionale şi a emisiilor de CO2 generate, prin îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea durabilă a surselor de energie regenerabilă.

În acest context, supunem la consultare publică varianta actuală a PAED, ce poate fi completată, modificată, îmbunătăţită conform recomandărilor primite din partea dvs. în perioada de consultare 07.10.2016 – 06.11.2016.

Propunerile, sugestiile dvs. pot fi transmise pe adresa de e-mail: zona.metropolitana.craiova@gmail.com sau prin fax la numărul 0251.412.508.

Documente ataşate:
Publicat: 7 octombrie 2016, 12:48
Publicat: 7 octombrie 2016, 12:48
Publicat: 7 octombrie 2016, 12:48
Publicat: 7 octombrie 2016, 12:48