Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Transparență decizională »
Proiecte de acte normative supuse consultării »
2016 »
Zona Metropolitană Craiova
Zona Metropolitană Craiova
• Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU)
• Planul de acţiune pentru energie durabilă al Zonei Metropolitane Craiova