Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Primăria »
Viceprimari »
Stelian Baragan
Stelian Baragan
Publicat: 3 august 2017, 13:43, Actualizat: 30 iunie 2020, 14:01

Atribuții delegate:

Coordonarea, îndrumarea, verificarea, propunerea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii personalului din cadrul urmatoarelor compartimente functionale din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Craiova:

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, cu excepţia activităţii de semnare a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire;

Serviciul Registrul Agricol;

Compartiment Relații Internaționale;

Biroul Situaţii de Urgenţă şi Protecţia Civilă.

 

 

Coordonarea şi urmărirea punerii în aplicare a prevederilor legale, a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului în activitatea instituţiilor publice de interes local:

- Filarmonica „Oltenia” Craiova;

- Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”;

- Casa de Cultură „Traian Demetrescu”.

 

Documente ataşate:
Publicat: 25 iunie 2018, 13:06
Publicat: 25 iunie 2018, 13:06
Publicat: 16 august 2017, 12:17
Publicat: 16 august 2017, 12:17