Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Restricţii / intervenții
Întreruperi de furnizare a energiei electrice
Publicat: 6 februarie 2015, 14:05

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ, 23 FEBRUARIE – 01 MARTIE 2015

 

CEZ Distribuţie execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

CEZ Distribuţie anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

 

Data

Interval orar

de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

23.02

09:00 – 16:00

Craiova

PT 254 – străzile: Tineretului, T. Gheorghiu, Bd. Dacia, blocurile: 113, 114, 115, 115 A 1, 115 A 2, 115 B 1, 115 B 2, 119, 120, 121, 122 

24.02

09:30 – 16:00

Cârna

PTCZ Piscicola Dunăreni

09:00 – 16:00

Craiova

PT 254 – străzile: Tineretului, T. Gheorghiu, Bd. Dacia, blocurile: 113, 114, 115, 115 A 1, 115 A 2, 115 B 1, 115 B 2, 119, 120, 121, 122 

08:00 – 16:00

Işalniţa

PTA 2 Işalniţa

25.02

09:30 – 16:00

Robăneşti

PTCZ Robăneşti Gară

09:00 – 15:00

Craiova

PT 30 – străzile: N. Iorga, Cornului, Pastorului, Buciumului, Bucovina, Maramureş, blocurile: J 32, J 33, J 34, J 35, J 36, J 37, J 38, J 39, J 40, J 41, J 42

26.02

09:30 – 16:00

Poiana Mare

PTCZ FNC Poiana Mare

09:00 – 16:00

Fratoştiţa, Melineşti

PTA 1 Fratoştiţa, PTA 3 Fratoştiţa, PTA 4 Fratoştiţa, PTA 5 Fratoştiţa, PTA Uscăci, PTA PTA Bodăieştii de Sus, PTA IAS Bodăieşti, PTA Ohaba, PTA Branişte, posturile de terţi: PT SMA Fratoştiţa, PTA Explorom SP Service

09:00 – 16:00

Craiova

PT 637 – blocuri ANL, PT 721 (terţ) de pe str. Eroilor Sanitari

27.02

 

09:30 – 12:30

Poiana Mare

PTCZ FNC Poiana Mare

12:30 – 16:00

PTCZ TBC Poiana Mare

 

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.cez.ro.Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

CEZ Distribuţie avertizează:

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:

§ intrarea în posturile de transformare;

§ urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;

§ înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

 

Telefon unic pentru anunţul deranjamentelor electrice din judeţul Dolj: 0251 929

 

Departament Relaţii Publice

CEZ România