Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Restricţii / intervenții
Întreruperi de furnizare a energiei electrice
Publicat: 3 noiembrie 2015, 11:47, Actualizat: 3 noiembrie 2015, 11:48

CEZ Distribuţie execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

CEZ Distribuţie anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

 

Data

Interval orar

de întrerupere

Zona de întrerupere

02.11

09:00 – 14:00

PT 384 – Bâlteni, Zăvoiului, Sovata, Căciulata, Grădiştea şi aleile aferente (parţial)

03.11

09:00 – 14:00

PT 384 – Bâlteni, Zăvoiului, Sovata, Căciulata, Grădiştea şi aleile aferente (parţial)

04.11

09:00 – 14:00

PT 384 – Bâlteni, Zăvoiului, Sovata, Căciulata, Grădiştea şi aleile aferente (parţial)

08:30 – 11:00

PT 340 - cartier Craioviţa Nouă, strada Tineretului, blocurile: 153 A, 153 B, 153 C, 153 D, 153 E, 153 F, 153 G, Bigul Nou, Poştă

11:00 – 13:30

PT 341 - cartier Craioviţa Nouă, strada Tineretului, blocurile: 157 şi scările aferente, 158 şi scările aferente, Poşta Craioviţa, Bigul Nou

13:30 – 16:00

PT 335 - cartier Craioviţa, strada Tineretului, bulevardul Oltenia, complex Materna, blocurile - 145, 146A, 146B, 147, 148, 149B, 150 şi scările aferente

05.11

10:00 – 14:00

PT 99 – cartier George Enescu, strada Dâmboviţa, blocurile - 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,  40, C1, C2, C 3, G, B 8, B 4, D 2, R 1, Şcoala nr.12

14:30 – 15:30

PT 414 – străzile: M. Averescu, 1 Decembrie 1918, bld. Dacia, blocurile: N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, M2, M4, Simplon, F7, F8, F3

09:00 – 18:00

PTA Foişor, PTCZ Jiul Calafat, PTA 1, 2 Ciupercenii Vechi, PTA Moară Ciupercenii Vechi, PTA CAP Ciupercenii Vechi, PT Terţi: PT Cazemată, PT Obiectiv, PT Balastieră Mitliv, PT SI Balastieră Mitliv, PT Sucpi, PT Bivolani, PT UM Nisipuri, PT Evacuare Apă Jdegla, PT Fermă Piscicola Canton Arceru

09:00 – 14:00

PT 384 – Bâlteni, Zăvoiului, Sovata, Căciulata, Grădiştea şi aleile aferente (parţial)

09:00 – 18:00

PT 275 - strada Şimnicului şi aleile aferente, PT 169 - strada Şimnicului şi aleile aferente, PT 628 - strada Şimnicului şi aleile aferente, PT terţi: PT 622, strada Şimnicului şi aleile aferente - Doly-Dog S.R.L., PT 531 - strada Şimnicului şi aleile aferente - Incinerare gunoi S.R.L., PT 709 -  Staţie Betoane CFR

09:00 – 11:00

PTA 1 Ţuglui

11:00 – 13:00

PTA 2 Ţuglui

13:00 – 15:30

PTA Moară Ţuglui

09:00 – 17:00

PT 11 – străzile: Luminiţei, Teleajenului, Banatului, Bărăganului, Siretului, Preajba, Paroşeni, Castorului, Cărbuneşti, Sinaia

09:00 – 17:00

PT 85 - cartier Brazda lui Novac, blocurile: G 1, G 2, K 1, K 2, A 5, A 6, A 7, A 8, A 9, 4 A, 4 b, 5 B, 6

09:00 – 14:00

PT 384 – Bâlteni, Zăvoiului, Sovata, Căciulata, Grădiştea şi aleile aferente (parţial)

 

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.cez.ro.

 

CEZ Distribuţie avertizează:

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:

§ intrarea în posturile de transformare;

§ urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;

§ înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

                    

Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.

Vă mulţumim pentru colaborare.

 

Telefon unic pentru anunţul deranjamentelor electrice din judeţul Dolj: 0251 929

 

Departament Relaţii Publice, Brand şi Marketing

CEZ România