Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Restricţii / intervenții
Acces restricționat în Parcul Nicolae Romanescu în perioadă de execuție a lucrărilor
Publicat: 5 aprilie 2016, 14:05, Actualizat: 5 aprilie 2016, 14:10

Începând cu data de 19 octombrie, Parcul Nicolae Romanescu a fost închis până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, iar accesul publicului este interzis. Această măsură a fost impusă la solicitarea expresă a executantului lucrării pentru a se putea lucra concomitent pe toate aleile. S-au luat măsurile necesare de semnalizare prin benzi fluorescente, panouri de avertizare și afișe expuse pe fiecare poartă de acces și pe gardurile ce împrejmuiesc șantierul în lucru. 

Astfel, fiind un șantier în lucru, considerăm că fiind necesar că toți cetățenii să fie informați cu privire la riscurile la care se expun în urmă nerespectării indicațiilor de utilizare a parcului în perioadă de execuție a lucrărilor și să adopte un comportament preventiv pentru a evită eventualele situații de urgență. 

Riscurile care pot apărea pe șantier pot fi legate de toate cele patru elemente ale sistemului de muncă: mediul de muncă, mijloacele de producție, sarcină de muncă și executantul.Cele mai întâlnite situații sunt acelea care constau în:

-lovire, rănire de către piesele grele: acces în zone cu pericol ridicat acces auto și utilaje

-căderi în goluri neacoperite, în șanțuri rezultate în urmă săpăturilor;

-neasigurarea și/sau nesprijinirea pereților șanțurilor care sunt săpate

Factori de risc chimic și electric(electrocutare prin atingere directă sau indirectă)

-trecerea prin zonă de acțiune a mijloacelor de transport și a utilajelor;

-cădere de obiecte (scule);

-cădere de la același nivel (împiedicare, alunecare);

-căderi pe suprafețe alunecoase;

-loviri de materiale;

Surpare

-mișcări necontrolate ale utilajelor

-cădere de obiecte de la înălțime

-tăiere și înțepare

Supafete sau contururi periculoase, înțepătoare sau tăioase

Staționari deplasări în zone periculoase

 

Până la terminarea lucrărilor de reabilitare, craiovenii dornici de mișcare sau de o plimbare în natură  sunt invitați în Parcul Tineretului sau în Grădină Botanică.

Găsiți atașat fotografiile din parc care ilustrează accesul interzis al personalului neautorizat.