Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Proiecte cu finanţare europeană »
Proiecte în implementare
A.R.C.A. - Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocratiei si digitizare pentru Cetatenii BANIEI
Publicat: 17 decembrie 2018, 15:23, Actualizat: 18 decembrie 2018, 15:39

Municipiul Craiova implementează proiectul: A.R.C.A. – Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocratiei si digitizare pentru Cetatenii BANIEI în cadrul  Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritara 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, finanţat din Fondul Social European (FSE), obiectivul tematic nr. 11 Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice (OT 11) care își propune să consolideze capacitatea administrativă a autorităților și instituțiilor publice de a susţine o economie modernă și competitivă, abordând provocarea 5 Administrația și guvernarea și provocarea 2 Oamenii și societatea din Acordul de Parteneriat al României.

Beneficiar:  Municipiul Craiova

Autoritate de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa:  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Valoarea totală a proiectului este de 2.744.381 lei, din care:

FSE: 2.333.106 lei,

Bugetul de  stat: 356.828,04 lei,

Bugetul local: 54.896,62 lei.

Durata de implementare: 28 luni, 05.12.2018 – 04.03.2021

 Obiectivul general al proiectului (OG) constă în Consolidarea capacitatii Primariei municipiului Craiova de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice oferite exclusiv de Primarie prin simplificarea procedurilor administratiei locale si reducerea birocratiei pentru cetateni.

Proiectul îşi propune 6 obiective specifice care contribuie în mod efectiv la atingerea obiectivului general al proiectului, asigurând o bună implementare a proiectului, printr-o corelare logică a acestora cu obiectivul general, rezultatele, indicatorii de proiect și activitățile/sub-activitățile proiectului.

 Primul obiectiv specific (OS1) constă în Reducerea cu minim 10% a timpului aferent livrarii serviciilor catre cetateni.

 Al doilea obiectiv specific (OS2) constă Implementarea fluxului electronic pentru cel putin 10 servicii oferite online (acte livrate semnate electronic) exclusiv de primarie.

 Al treilea obiectiv specific (OS3) constă în Punerea la dispozitia cetatenilor a unui nou portal de servicii electronice.

 Al patrulea obiectiv specific (OS4) constă în Simplificarea fluxurilor interne prin eliminarea nevoii de acte doveditoare eliberate deja de Primarie.

Al cincelea obiectiv specific (OS5) constă în Imbunatatirea accesului la informatiile institutiei prin actualizarea site-ului web al instiutiei pentru a fi responsive, intuitiv si accesibil persoanelor cu dizabilitati.

Al saselea obiectiv specific (OS6) constă în Elaborarea unui instrument extranet pentru confirmare a veridicitatii actelor emise de institutie.

Rezultatele proiectului:

- Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate

- Minim 10 servicii gestionate exclusiv de Primarie digitalizate cu acces online si livrarea completa

- Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat

de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate

- Procese digitale de administrare a documentelor actualizate cu cel putin 10 noi fluxuri cu livrare electronica

- Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate

- Documentele din arhiva care contribuie la livrarea online a serviciilor gestionate exclusive de Primarie retro-digitalizate

- Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate

- Canal de comunicatie nou reprezentat de portalul de servicii electronice

- Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate

- Site institutie modernizat cu preluarea informatiilor existente si responsive pentru dispozitive si elemente de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati

- Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate

- Instrument extranet pentru confirmare a veridicitatii actelor emise de institutie

- Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale îmbunatatite, în vederea sprijinirii masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific

- Minim 70 de functionari din personalul de conducere si de executie din aparatul propriu instruiti in utilizarea sistemelor implementate

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020

 

Date de contact:  Dana Mihaela Bosoteanu

Director Executiv al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte 

Telefon: 0251/419589

e-mail: implementare@primariacraiova.ro