Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Proiecte cu finanţare europeană »
Proiecte în implementare
Proiecte în implementare
• Titlul proiectului: “Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Ion Creangă”
• Plan de Acțiune Orașe Verzi pentru municipiul Craiova
• Imbunatatirea infrastructurii educationale din municipiul Craiova prin constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Scolii Gimnaziale "Mircea Eliade"
• Innoirea parcului de vehicule de transport public urban–achizitia de autobuze noi-faza 1 (30 buc)
• Titlul proiectului: “Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Phoenix”
• Imbunatatirea infrastructurii educationale din municipiul Craiova prin constructia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Scolii Gimnaziale "Gheorghe Titeica"
• Creşterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova – Grădinița cu program prelungit Căsuța cu Povești
• Proiect integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Autobuzul in Municipiul Craiova- MOTRIC –A
• Modernizare depou si modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 Modernizare depou tramvai
• Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Craiova
• Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 1 si Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială Cernele de Sus – Faza 2
• Proiect Integrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu Tramvaiul In Municipiul Craiova – MOTRIC –T 1
• Achiziție de mijloace de transport public – tramvaie 25 m, Craiova
• „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Educatie Gradinita cu program prelungit Piticot inclusiv Cresa nr. 5”
• Comunicat de presă privind lansarea proiectului cu titlul “Creşterea accesului la educaţie prin îmbunătăţirea infrastructurii unităţilor de învăţământ din Municipiul Craiova - Grădiniţa cu program prelungit Curcubeul Copilăriei”
• Comunicat de presă privind lansarea proiectului cu titlul „Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în comunităţile defavorizate din municipiul Craiova - faza II – zona Fântâna Popova”
• Comunicat de presa privind lansarea proiectului cu titlul “Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație – Gradinița cu program prelungit Floare Albastra inclusiv Creșa nr. 3”
• Comunicat de presa privind lansarea proiectului cu titlul “Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație – Gradinița cu program prelungit Elena Farago inclusiv Creșa nr. 8”
• Reabilitare Corp C1 - Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior si amplasare rampa gunoi (colectare selectiva)” la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, situat în municipiul Craiova, bd. Nicolae Titulescu nr. 40
• Cresterea eficientei energetice la Spitalul Victor Babes Craiova
• Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova – CEERT L5
• Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova – CEERT L5.1
• Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova – CEERT L4
• Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor Rezidenţiale din Municipiul Craiova – CEERT L4.1
• Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – Casa Rusanescu (Casa Casatoriilor)
• A.R.C.A. - Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocratiei si digitizare pentru Cetatenii BANIEI
• Amenajarea de parcuri si gradini în Municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu
• S.I.M.C.A. - Standarde și Instrumente în Implementarea Managementului Calității Administrative