Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Proiecte cu finanţare europeană »
Proiecte implementate
Reabilitare si dotare Cămin Cultural Pielesti
Publicat: 1 octombrie 2014, 19:00, Actualizat: 19 septembrie 2019, 09:36

Titlul proiectului: Reabilitare consolidare extindere si dotare Cămin Cultural Nr. 1 Pielesti

 

Programul de finantare al proiectului: Programul Operational Regional 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”, categoria de operatiuni: reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinŃe sociale i îmbunătăŃirea serviciilor sociale

 

Valoarea totala a proiectului este de 3.215.663,68 lei,din care 11.777 lei ce reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naŃional, 7.115 lei cofinanŃare de la bugetul local i 577.073 lei reprezentând contribuŃia Uniunii Europene

 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea si diversificarea numarului activitatilor sociale prin reabilitarea, consolidarea, extinderea si dotarea Caminului Cultural nr. 1 Pielesti, contribuind astfel la dezvoltarea Zonei Metropolitane Craiova.

 

Obiective specifice:

 

  • Imbunatatirea infrastructurii socio-culturale din comuna Pielesti prin consolidarea si extinderea Caminului Cultural nr. 1 Pielesti 810 mp (1150

 

– 340) a suprafetei desfasurate.

 

  • Cre terea eficienŃei energetice prin dotarea cladirii cu centrală termică performanta.

 

  • Crearea unui cadru adecvat pentru desfasurarea activitatilor socio-culturale si artistice in cadrul comunei Pielesti prin dotarea salii de spectacole cu videoproiector, ecran de proiecŃie, DVD player, amplificatoare, mixere, boxe, microfoane, lumini.

 

  • Mentinerea si promovarea traditiilor populare autentice prin sustinerea Ansamblului Folcloric „Alunelul” al Caminului Cultural din comuna Pielesti.

 

  • Cresterea gradului de acces si participare a cetatenilor la viata culturala prin realizarea unei expozitii permanente de arta populara în care vor fi expuse costume populare, Ńesături, un război de Ńesut i instrumentele specifice acestuia, diverse obiecte casnice tradiŃionale

 

Rezultatele Proiectului:

 

Reabilitarea, consolidarea, extinderea si dotarea Caminului Cultural nr. 1 din Comuna Pielesti, cladire cu suprafata existenta construita de 340,00 mp si care va beneficia de o extindere a suprafetei construite cu 235 mp pana la suprafata de 575,0 mp.