Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Proiecte cu finanţare europeană »
Proiecte implementate
Reabilitare si dotare Cămin Cultural Breasta
Publicat: 1 octombrie 2014, 19:01, Actualizat: 19 septembrie 2019, 09:36

Titlul proiectului: Reabilitare si dotare Cămin Cultural Constantin Argetoianu in comuna Breasta

 

Programul de finantare al proiectului: Programul Operational Regional 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”, categoria de operatiuni: reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinŃe sociale i îmbunătăŃirea serviciilor sociale

 

Valoarea totala a proiectului este de 737.609,40 lei,din care 11.777 lei ce reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naŃional, 7.115 lei cofinanŃare de la bugetul local i 577.073 lei reprezentând contribuŃia Uniunii Europene

 

Obiectivul general al proiectului presupune cresterea calitatii vietii socio-culturale prin dezvoltarea infrastructurii locale si regionale si ridicarea lor Ia standarde europene, diminuându-se totodata disparitatiIe inter-regionale la nivelul Zonei Metropolitane Craiova.

 

Obiective specifice:

 

  • Imbunatatirea infrastructurii sociale prin reabilitarea si extinderea la 258,66 mp construiti a Caminului Cultural Constantin Argetoianu din Comuna Breasta.

 

  • Crearea unui cadru adecvat pentru diversificarea activitatilor socio-culturale, valorificarea traditiilor populare in viata culturala, in spiritul autenticitatii prin

 

dotarea Caminului Cultural Constantin Argetoianu din comuna Breasta la standarde europene;

 

Rezultatele Proiectului:

 

  • 1 Cladire Camin Cultural reabilitata si dotata

 

  • 1 cladire Camin Cultural extinsa de la 172,20 mp la 258,66 mp

 

  • 1 rampa de acces pentru persoanele cu handicap locomotor realizata.
  • 1 grup sanitar special amenajat pentru persoanele cu dizabilitati realizat.

 

  • 2 locuri de munca nou create.

 

Dotarea cu echimpamente specializate pentru desfasurarea activitatilor culturale 1 proiector achizitionat.

 

  • 1 sistem audio achizitionat.

 

  • 4 suporturi de DVD/CD achizitionate.

 

  • 54 de scaune achizitionate.