Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Proiecte cu finanţare europeană »
Proiecte implementate
Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte meserii
Publicat: 12 noiembrie 2014, 11:44, Actualizat: 6 februarie 2017, 12:34

 

 

Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte meserii

 

Proiectul se incadreaza in Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

•        Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie şi a dotării şcolilor pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene in municipiul Craiova.

•        Asigurarea condiţiilor necesare învăţământului public din municipiul Craiova şi creşterea participării la educaţie a tinerilor.

         Obiectivul specific al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de educatie prin Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte meserii.

Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare 15 luni

Valoarea totală a proiectului: 14.956.179,87 LEI din care Contribuţia proprie în proiect 2.375.04.0,24 LEI si Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 12.581.139,63 lei.

 

Lucrari:

 

-reabilitare corp scoala si corp sala sport;

-reabilitare corp internat si corp garsoniere

-corp cantina si corp ateliere

-copertina parcare auto

-cabina poarta si iluminat exterior

-amenajari exterioara

-retele exterioare de incinta

 

Stadiul proiectului: in implementare