Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Proiecte cu finanţare europeană »
Proiecte implementate
Lucrari de reparatii capitale corp laboratoare la Colegiul ,, Stefan Odobleja’’ Craiova
Publicat: 12 noiembrie 2014, 11:46, Actualizat: 19 septembrie 2019, 09:05

Titlul proiectului: „Lucrari de reparatii capitale corp laboratoare la Colegiul ,, Stefan Odobleja’’ Craiova

Program de finantare: POR 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pre-universitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Depunere proiect: 05.05.2014, la ADR Sud Vest Oltenia

Contract de finantare nr. 4723/02.10.2014

Obiectivele generale ale proiectului:

•          Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie şi a dotării şcolilor pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene in municipiul Craiova.

•          Asigurarea condiţiilor necesare învăţământului public din municipiul Craiova şi creşterea participării la educaţie a tinerilor.

Obiectivul specific al proiectului a constat in imbunatatirea conditiilor de educatie ale elevilor prin executarea in continuare a lucrarilor de reparatii capitale corp laboratoare la Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ din municipiul Craiova. Proiectul a vizat reparatii capitale ale Corpului de laboratoare din incinta Colegiului si dotarea corespunzatoare a acestora, reabilitarea instalatiilor termice, sanitare si electrice, lucrari de hidroizolatie.

Valoarea totala a proiectului:  2.744.972,98 lei

 

Documente ataşate: