Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Proiecte cu finanţare europeană »
Proiecte implementate
Fluidizarea traficului rutier în Municipiul Craiova, pe axa de transport est-vest prin reabilitarea Bd. Decebal-Dacia
Publicat: 1 octombrie 2014, 18:34, Actualizat: 19 septembrie 2019, 09:35

Fluidizarea traficului rutier in municipiul Craiova, pe axa de transport est-vest prin reabilitarea Bvd. Decebal-Dacia

 

Contract de finantare:              15/17.10.2008    

Cod SMIS:                                 3065

 

Program de finantare/Axa Prioritara/Domeniul de interventie: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritara 2, Domeniul major de intervenţie 2.1

 

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

-Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de transport a municipiului Craiova;

-Promovarea dezvoltarii socio-economice si cresterea calitatii vietii locuitorilor din municipiul Craiova;

-Imbunatatirea accesibilitatii locale si regionale, a mobilitatii populatiei si in special a fortei de munca,a bunurilor si serviciilor, in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile a municipiului Craiova si,implicit,a regiunii Oltenia.

 

Obiectivul specific al proiectului:

-Consta in fluidizarea traficului rutier in zona de nord a municipiului Craiova prin reabilitarea si modernizarea bulevardului Decebal- Dacia. 

 

 

 

Surse de finanţare a proiectului

 

 

 

 

Valoarea totală a proiectului: 43.972.608,0, din care:

                       -Valoarea neeligibilă a proiectului: 15.075,63

                       -Valoarea eligibilă a proiectului: 36.936.695,80

                       -TVA: 7.020.836,57

Contribuţia proprie in proiect:753.809,55, din care:

                      -Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile: 738.733,92

                      -Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile: 15.075,63

TVA: 7.020.836,57

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ: 36.197.961,88

 

 

Rezultatele Proiectului:

 

          Lungime carosabil reabilitat:   -10,24 km

         Suprafata trotuare reabilitate: -51.232,50 mp

         Nr. locuri parcare:  -2.142

         Nr. de alveole pentru statiile de autobuz:-24

         Nr. intersectii semaforizate nou create:   -5

         Nr. rampe pentru persoane cu dezabilitati: -40

         Nr. Intersectii reamenajate:-5

 

Perioada de implementare a proiectului 54 luni.

Stadiul proiectului: finalizat