Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Proiecte cu finanţare europeană »
Proiecte implementate
Eficienţă energetică prin Facilităţi de Finanţare pentru Creşterea economică a Municipiului Craiova –EFFECT 30.1
Publicat: 12 noiembrie 2014, 11:41, Actualizat: 19 septembrie 2019, 09:02

Titlul proiectului: Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova - EFFECT 30.1

Program de finantare: POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte”

Depunere proiect: 30.05.2013, la ADR Sud Vest Oltenia

Contract de finantare nr. 4606/04.08.2014

Obiectivul general al proiectului a constat in imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din municipiul Craiova si promovarea coeziunii sociale prin realizarea unor investitii in eficienta energetica a blocurilor de locuinte.

Obiective specifice ale proiectului:

  • Reabilitarea termica a 3 blocuri de locuinte din cartierul 1Mai al municipiului Craiova, cu un numar total de 61 apartamente
  • Imbunatatirea conditiilor de confort termic interior pentru blocurile reabilitate;
  • Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice;
  • Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;
  • Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie. 

Valoarea totala a proiectului:  1.982.138,72 lei