Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Proiecte cu finanţare europeană »
Proiecte implementate
Educatia poate rupe lanţul sărăciei!
Publicat: 1 martie 2016, 12:21, Actualizat: 2 aprilie 2019, 13:38

Primăria Craiova a fost selectată ca partener naţional, alături de Primăria municipiului Timişoara, pentru participarea la proiectul pregătitor „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare”, implementat de municipalitatea din Oslo, începând cu ianuarie 2015, pe o perioadă de 2 ani.

În cadrul acestui proiect, printr-o serie de ateliere de lucru comune cu reprezentanţii municipalităţii din Oslo, discuţii şi vizite ale acestora în comunităţile locale, desfăşurate în perioada 9-12 iunie 2015., cele două municipalităţi din România au avut ca scop identificarea şi propunerea unor proiecte pilot care să fie implementate la nivel local având ca grup ţintă copii şi familii aflate în dificultate.

Sub titlul Educatia poate rupe lanţul sărăciei!, proiectul pilot îşi propune să intervină la nivel local în două etape distincte:

- O etapă de implementare a proiectului pilot cu finanţarea care va fi primită de la Primăria Oslo în perioada decembrie 2015 – decembrie 2016, axată pe elaborarea unui model de intervenţie la nivel local în domeniul incluziunii şcolare şi sociale a elevilor aflaţi în situaţie de risc social;

- O etapă de dezvoltare a proiectului pilot, prin implementarea modelului de intervenţie creat în prima etapă şi implicarea comunităţii locale, care să fie derulată în perioada aprilie 2017 – decembrie 2021 în parteneriat cu Primăria Oslo, cu finanţare din partea Fondurilor Norvegiene.

 

În cea de-a doua etapă a parteneriatului cu municipalitatea din Oslo se propune continuarea proiectului pilot prin implementarea modelului de intervenţie elaborat în prima etapă prin înfiinţarea la nivelul oraşului Craiova a 3 Centre Pilot de integrare şcolară şi socială a elevilor aflaţi în situaţie de risc social, care vor funcţiona în regim after school. În urma unei analize a eficienţei şi eficacităţii metodelor de intervenţie implementate în prima etapă a proiectului pilot, din perspectiva eradicării sărăciei în rândul grupurilor cele mai dezavantajate dar şi cea a îmbunătăţirii furnizării de servicii şi guvernării la nivel municipal, precum şi pe baza experienţei obţinute în urma implementării proiectului pilot, a activităţilor, a schimbului de experienţă şi a rapoartelor produse în timpul proiectului, cele două municipalităţi partenere vor dezvolta o aplicaţie completă pentru un proiect comun în cadrul următoarei perioade financiare a granturilor Norvegiene.

Proiectul pilot care va fi derulat de municipalitatea din Craiova în perioada decembrie  2015 – decembrie 2016 se va desfăşura în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Dolj şi are ca scop elaborarea şi dezvoltarea unui model intervenţie în domeniul integrării şcolare şi sociale a elevilor aflaţi în situaţie de risc social din şcolile de pe raza municipiului Craiova prin constituirea unei reţele de specialişti în medierea relaţiilor elev-familie-comunitate şi dezvoltarea unor parteneriate instituţionale la nivel local. Obiectivul urmărit este: Îmbunătățirea competențelor sociale, civice şi profesionale ale resurselor umane de la nivelul reţelei de şcoli primare şi gimnaziale de pe raza oraşului Craiova  în domeniul facilitării relaţiilor dintre elevii aflați în situație de risc social, familie şi comunitate.

 

Documente ataşate:
Publicat: 1 martie 2016, 12:22
Publicat: 1 martie 2016, 12:22
Publicat: 1 martie 2016, 12:22