Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Proiecte cu finanţare europeană »
Proiecte implementate
BUSINESS Center SUD Craiova
Publicat: 1 octombrie 2014, 18:45, Actualizat: 19 septembrie 2019, 09:32

Titlul proiectului: ’’BUSINESS Center SUD Craiova’’

 

Programul de finantare al proiectului:  Programul Operational Regional 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”, categoria de operatiuni: dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri.

 

Valoarea totala a proiectului: 5.008.190,08 lei din care 1,941,883.50 lei ce reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional,162,071.00 lei cofinanţare de la bugetul local, 1,941,883.50 lei reprezentând contribuţia Uniunii Europene.

 

Obiectivul general al proiectului consta în îmbunătăţirea infrastructurii si sistemului de sprijinire a afacerilor prin asigurarea condiţiilor optime necesare dezvoltării culturii antreprenoriale la nivelul zonei metropolitane Craiova cu spaţii de birouri adecvate, din punctul de vedere al amplasării, dimensiunilor şi echipării, unde microîntreprinderile sau firmele mici din municipiul Craiova,  să-şi poată desfăşura activitatea într-un mediu profesionist.

Obiective specifice:

  • dezvoltarea structurilor locale de sprijinire a afacerilor din municipiul Craiova prin înfiinţarea BUSINESS CENTER SUD cu o suprafaţă utilă de 1028,75 mp cu spatii pentru birouri pentru 10 firme încurajate să se instaleze in doi ani de la finalizarea proiectului
  • creşterea calităţii mediului înconjurător prin amenajarea a 2356 mp spatii verzi;
  •  asigurarea accesului la infrastructura creata, inclusiv a accesului persoanelor cu dizabilităţi prin amenajarea a 575 mp alee acces carosabil, 461 mp trotuare pietonale si 48 locuri de parcare.

Proiectul de faţă se alătură spaţial, dar şi funcţional, altor trei proiecte al municipalităţii care se adresează direct mediului de afaceri, în special IMM-urilor:

 - Centrul Multifuncţional Craiova – Pavilion Central aflat in implementare si finanţat prin POR Axa 4 DMI 4.1.

- Centrul de dezvoltare tehnologică şi excelenţa în afaceri Craiova depus in cursul lunii iunie 2011 in cadrul POR Axa 1 si aflat in prezent in evaluare tehnica si financiara;

- Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare, proiect aflat in faza de elaborare a cererii de finanţare ce urmează a fi depus in cadrul POR Axa 1.

Rezultatele Proiectului:

  • Clădire P+1 cu suprafaţa utilă desfăşurată de 1028,75 mp
  •    575 mp alee acces carosabil
  •    663 mp spaţii parcare
  •    461 mp trotuare pietonale
  • 2356 mp spaţii verzi

 

Stadiul proiectului: implementat