Alegeri europarlamentare 2019
Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Proiecte cu finanţare europeană »
Proiecte implementate
Amenajare şi revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova
Publicat: 1 octombrie 2014, 18:56, Actualizat: 29 februarie 2016, 16:06

Titlul proiectului: „Amenajare şi revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova

 

Programul de finanţare a proiectului:  Programul Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de creştere”, categoria de operaţiuni: reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban.

Valoarea proiectului este de 76.079.005,88 lei, din care 1.229.612,50 lei reprezintă cofinanţarea de la bugetul local, 14.589.380,88 lei valoare nerambursabilă din bugetul naţional şi 60.251.012,50 lei contribuţia Uniunii Europene.

 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea infrastructurii urbane din centrul istoric al Municipiului Craiovei care sa asigure atât conservarea si perpetuarea moştenirii cultural-istorice si arhitecturale a oraşului, cat si creşterea calităţii vieţii şi atractivităţii zonei atât pentru populaţia locală, cât şi pentru persoanele aflate in tranzit pe teritoriul oraşului.

Proiectul îşi propune următoarele obiective specifice, ce vor fi atinse prin activităţile si lucrările propuse in cadrul proiectului, respectiv:

Îmbunătăţirea infrastructurii urbane in curs de degradare din Centrul istoric al polului de creştere prin modernizarea a 23.230 mp spatii publice urbane (străzi, trotuare) si amenajarea a 1.254 mp spatii verzi;

Conservarea stilului arhitectural caracteristic zonei prin montarea unui mobilier urban adecvat;

Creşterea siguranţei publice în cadrul Centrului istoric al municipiului Craiova prin amplasarea a 42 camere video de supraveghere în zonă.

Centrul istoric reprezintă o zona adiacenta uneia dintre cele mai importante axe rutiere din municipiu si anume Nord-Sud Bd. Carol I – str. Arieş, ce se desfăşoară în partea de Vest a zonei studiate. Pe acest tronson, fluxurile de circulaţie provenite din accesele laterale est-vest supraîncarcă traseul N-S, pe un segment rutier deja puternic solicitat de transportul public in comun cu autobuzul (7 linii de autobuz). Alături de realizarea pasajului subteran (proiect propus in Lista de proiecte PID PC) care va degreva axa deficitara N-S de transversala E-V reprezentata de str. A. I. Cuza, transformarea centrului istoric în zona pietonala, conduce la fluidizarea traficului rutier de pe str. Arieş, prin suprimarea aportului străzilor Olteţ, Romania Muncitoare si Traian Demetrescu (străzi din perimetrul Centrului istoric) generând diminuarea timpului de călătorie în oraş, cu maşina sau cu un mijloc de transport in comun.

Într-un plan mai larg, implementarea proiectului „Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova” va conduce de asemenea la:

-       Creşterea numărului de vizitatori/turişti prin atractivitatea sporita dobândită în urma realizării activităţilor propuse prin proiect;

-       Reducerea gradului de poluare generat de traficul auto prezent, prin transformarea Centrului Istoric in zona pietonala;

-       Conservarea clădirilor istorice şi a obiectivelor turistice prezente în zona Centrului istoric prin reducerea gradului de poluare generat de traficul rutier;

-       Creşterea rolului economic, social şi cultural ce îl joaca Centrul istoric in viaţa şi identitatea locuitorilor polului de creştere Craiova.

Proiectul de faţă vizează construirea unei zone centrale administrative revitalizate, care să decongestioneze actualul centru istoric de afluxul de persoane şi vehicule spre sediile autorităţilor şi altor instituţii publice şi private din zonă, ce generează flux ridicat de public. De asemenea, prin proiect se asigură iluminatul zonei, mobilierul urban, tratarea străzilor, scuarurilor si piaţetelor, elemente de publicitate urbana si informaţii, grupuri sanitare publice, reabilitarea si rezolvarea utilităţilor (apa, canalizare, electricitate, gaze, telecomunicaţii) cat si modul de integrare al acestora in ansamblul arhitectural al zonei.

Totodată, implementarea proiectului va contribui la redarea Municipiului Craiova a amplorii unui Centru istoric veritabil si a completării ofertei de spatii publice de recreere a oraşului. Amenajarea si revitalizarea centrului istoric integrata global si distincta la nivel local va aduce zonei o diversitate de utilizatori – rezidenţi, lucrători, vizitatori ocazionali – si prin aceasta un ingredient pentru vitalitate urbana, coeziune sociala şi siguranţa investiţională.

Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi confortului în zona centrului istoric prin efectuarea de lucrări de modernizare a infrastructurii edilitare, a sistemului de iluminat si reabilitarea spatiilor verzi existente precum si crearea de noi spatii verzi reprezintă un element necesar procesului de revitalizare a centrului istoric. De asemenea pentru crearea unui cadru adecvat si pentru creşterea calităţii vieţii în zona centrului istoric este necesara proiectarea unui mobilier urban corespunzător funcţionalităţii zonei.

Prin urmare, Primăria Municipiului Craiova propune amenajarea si revitalizarea centrului istoric al municipiului Craiova in vederea integrării monumentelor şi ansamblurilor arhitecturale în viaţa socială şi economică şi transformării lor în factori activi ai vieţii contemporane, prin preluarea sau păstrarea în continuare a unor funcţii de locuire, comerţ si cultură.

Atingerea obiectivului general şi realizarea obiectivelor specifice ale proiectului de faţă, prin implementarea activităţilor şi obţinerea rezultatelor prevăzute la nivelul acestuia, contribuie la atingerea Obiectivului strategic 5 „Creşterea atractivităţii polului de creştere Craiova prin valorificarea potenţialului natural si turistic al acestuia si prin conservarea si promovarea identităţii locale si a moştenirii sale cultural-istorice” din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Craiova si implicit la atingerea obiectivului Axei prioritare 1 a Programului Operaţional Regional 2007-2013 prin care se urmăreşte creşterea calităţii vieţii prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum si prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor si a antreprenoriatului.

Întreaga zonă central – istorică reprezintă o pondere de 5,06% din suprafaţa oraşului Craiova şi are o suprafaţă de 380 ha iar zona istorica studiată atât în cadrul PUZ – ului cat şi in cadrul studiului de fezabilitate, are o suprafaţă de 12,5 ha reprezentând o pondere de 3,28% din zona central istorică a oraşului.

Astfel, zona studiată este delimitată astfel:

Nord:          Str. A.I.Cuza (până la limita acesteia)

Sud:   Str. M. Kogălniceanu şi str. Eugeniu Carada (până la limita acestora)

Est:    Str. Arieş (până la zona pasajului subteran)

Vest:  Str. Nicolaescu Plopşor (inclusiv zona acesteia)

În perimetrul zonei sunt cuprinse străzile: Lipscani, România Muncitoare, Theodor Aman, Traian Demetrescu, Romain Rolland, Olteţ, Dreptăţii, Panait Moşoiu si str. Fraţii Buzeşti.

 

Rezultatele implementării proiectului:

Imbunatatirea infrastructurii urbane prin:

Reabilitare strazi si trotuare si transformarea lor in esplanade pietonale

Amenajarea pietonalului Str. Lipscani. Strada Lipscani reprezintă artera principală a centrului istoric, cunoscând o tradiţie comercială îndelungată. Amenajarea pietonalului pe această stradă va contribui la crearea unui ax de tranzit a centrului istoric pe direcţia est-vest şi la crearea uneia dintre cele mai importante artere comerciale din această zonă. Această zonă va reprezenta una din principalele locaţii de desfăşurare a activităţilor din centrul istoric.

Amenajarea pieţei de la intersecţia Str. Lipscani cu Str. Moşoiu – Piata Buzesti. Amenajarea acestei pieţe vine în completarea amenajării pietonalului pe strada Lipscani şi îşi propune crearea unui spaţiu urban deschis multifuncţional unde se vor desfăşura activităţi expoziţionale, târguri şi alte evenimente artistice, culturale, sportive. Această zonă prezintă un potenţial ridicat şi poate fi caracterizată drept inima centrului istoric.

Reabilitarea infrastructurii edilitare: retele de alimentare cu apa, reabilitare retea de canalizare, inlocuire conducte de apa calda menajera, grup sanitar pentru public

Modernizarea şi reabilitarea reţelelor de gaze, canalizare şi apă, şi îngroparea cablurilor electrice, de telefonie şi internet pentru a asigura un cadru vizual adecvat funcţionalităţi centrului istoric.

Conservarea stilului arhitectural caracteristic zonei prin montarea unui mobilier urban adecvat;

Inlocuire retele iluminat stradal si arhitectural

Iluminat public joacă un rol foarte important în toate proiectele de regenerare urbană şi mai ales în cazul unui proiect de revitalizare a unui centru istoric. Iluminarea străzilor încurajează parcursul acestora şi stimulează interesul utilizatorilor în frecventarea acestui spaţiu. De asemenea, un astfel de proiect oferă condiţiile realizării unei zone sigure pentru turişti şi comunitate. Astfel, iluminatul, in ideea pastrarii libere a prospectului va fi asigurat prin corpuri reproduse dupa modelul existent la 1900.

Amenajarea spaţiilor verzi existente şi crearea de noi spaţii verzi

Spaţiile verzi au jucat întotdeauna un rol important în creşterea calităţii vieţii şi a confortului urban, acestea oferind o oază de linişte într-un mediu aglomerat. Reamenajarea spaţiilor verzi existente dar şi crearea de noi astfel de zone, contribuie considerabil la creşterea atractivităţii zonei.

 

Montare mobilier urban si construire fantani arteziene

Pentru a putea diferenţia vizual zona centrului istoric faţă de alte zone din centrul Municipiului Craiova, este imperativă echiparea acestuia cu un mobilier urban adecvat corespunzător funcţionalităţilor şi identităţi zonale. Alegerea acestui mobilier urban trebuie să aibă la bază anumite criterii bine definite în ceea ce priveşte o anumită unitate conceptuală la nivelul esteticii urbane. Astfel, prin proiect se alege ca stil si atmosfera perioada 1900, cand orasul s-a repersonalizat in stil eclectic, s-a modernizat edilitar si a imprumutat ceva din chochetaria urbana a Micului Paris.

In zona centrala, se constata fluxuri mari de pietoni care se suprapun peste fluxuri auto importante, traficul auto generând un impact negativ asupra regenerării urbane si conservării patrimoniului cultural istoric construit al zonei. Totodată traficul rutier deţine principala pondere in domeniul emisiilor de hidrocarburi volative, precum si la emisiile de plumb, acestea fiind estimate a fi de peste 3 ori mai importante decât cele generate de sectoarele industriale. Asemenea nivele de trafic generează elemente de stres pe care populaţia le accepta din ce in ce mai greu.

 

Rezultatele proiectului: Suprafata strazi modernizate 23.230 mp, din care:

-       Suprafata carosabila      14.286 mp

-       Suprafata trotuare          8.944 mp

-       Suprafata spatii verzi      1.254 mp

-       Lungimi conducte apă  modernizate 3.025 ml

-       Lungimi conducte canalizare       3.592 ml

-       Lungimi conducte apa calda,  încălzire 440 ml

-       Camere supraveghere                      42 buc

Durata implementare: 25 luni

 

Stadiu proiect: A fost semnat Contractul de finanţare în data de 22.06.2012, procedura de atribuire a contractului de lucrări se află în derulare.