Evenimente
Acte utile
Consultare publică
Propuneri/Sesizări
Contact
Informaţii publice »
Investiţii publice
Reabilitarea infrastructurii educaționale
Publicat: 15 septembrie 2015, 09:41, Actualizat: 15 septembrie 2015, 09:58

Educaţia constituie factorul de bază în transmiterea şi crearea de noi valori culturale şi general-umane, în dezvoltarea capitalului uman, în formarea conştiinţei şi identităţii naţionale, în promovarea aspiraţiilor de integrare europeană, avand un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Calitatea educaţiei determină în mare măsură calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea în volum deplin a capabilităţilor fiecărui tanar.

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii educationale preuniversitare au ca scop imbunatatirea calitatii si ridicarea serviciilor de educatie la standarde europene, cu implicatii pozitive asupra gradului de participare a tinerilor, la formare profesionala si piata muncii. In acest sens, creşterea participării la procesul educaţional, ce va avea ca rezultat un nivel crescut al competenţelor profesionale în relaţia cu piaţa muncii de la nivel local, va contribui in cele din urma, la rezolvarea problemei şomajului în rândul tinerilor.

Obiectivul municipalitatii in acest domeniu îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie si a dotării şcolilor, pentru asigurarea unui proces educaţional de nivel european şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Starea şi accesibilitatea infrastructurii educaţionale şi a dotărilor aferente contribuie semnificativ la realizarea obiectivelor specifice de dezvoltare a municipiului Craiova privind asigurarea calităţii şi a accesului la educaţie. Fondurile atrase prin programele cu finanţare externă şi cele alocate din bugetul de stat si bugetul local pentru investiţii în unităţi de învăţământ (cu precădere preuniversitar) reprezinta instrumente pentru punerea in aplicare a politicilor locale in domeniul educatiei si totodata, contribuie la indeplinirea obiectivelor strategice de dezvoltare a municipiului Craiova. In acest sens, administratia locala si-a manifestat continuu interesul in acest domeniu si a depus eforturi considerabile pentru imbunatatirea procesului educational prin reabilitarea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova.

In acest context, municipalitatea şi-a stabilit ca prioritate locala, dezvoltarea infrastructurii educaţionale preuniversitare, asigurand astfel, premisele creşterii capacităţii de şcolarizare a unităţilor din învăţământul obligatoriu si îmbunătăţind condiţiile de acces la educaţie.

Data fiind oportunitatea finantarii proiectelor de reabilitare si modernizare a infrastructurii educationale, Primaria Craiova a depus spre finantare din fonduri europene, respectiv Programul Operaţional Regional 2007-2013, o serie de proiecte pentru reabilitarea unitatilor de invatamant care necesitau interventii in sensul reabilitarii si modenizarii acestora.

In anul 2014, a fost lansat un apel de proiecte care s-a adresat autoritatilor locale si parteneriatelor intre acestea si unitatile de invatamant din respectiva unitate administrativ teritoriala, care aveau incheiat un contract de lucrari dar care era sistat din lipsa fondurilor pentru sustinerea investitiei. In acest sens, au fost depuse pentru finantare si urmeaza sa fie semnate contractele de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru 2 proiecte de reabilitare si dotare corpuri de scoala si laboratoare, sala de sport, internat si cantina pentru Colegiul Stefan Odobleja si Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova.

 

Lucrari de reparatii capitale corp laboratoare la Colegiul ,, Stefan Odobleja’’ Craiova

Proiectul se incadreaza in Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

•Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie şi a dotării şcolilor pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene in municipiul Craiova.

•Asigurarea condiţiilor necesare învăţământului public din municipiul Craiova şi creşterea participării la educaţie a tinerilor.

Obiectivul specific al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de educatie ale elevilor prin lucrari de reparatii capitale corp laboratoare la Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ Craiova.

Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare este de 6 luni, cu termen de finalizare 02.09.2015.

Lucrari:

-reabilitari instalatii termice, sanitare si electrice

-reparatii capitale corp laboratoare si dotari

-finisaje interioare si exterioare

-lucrari de hidroizolatie;

Valoarea totală a proiectului: 2.744.972,98 LEI din care Contribuţia proprie în proiect 216.383,49 LEI si Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 2.528.589,49

 

Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte meserii

Proiectul se incadreaza in Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

•Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie şi a dotării şcolilor pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene in municipiul Craiova.

•Asigurarea condiţiilor necesare învăţământului public din municipiul Craiova şi creşterea participării la educaţie a tinerilor.

Obiectivul specific al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de educatie prin Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte meserii.

Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare 15 luni, cu termen de finalizare 31 decembrie 2015.

Lucrari:

-reabilitare corp scoala si corp sala sport;

-reabilitare corp internat si corp garsoniere

-corp cantina si corp ateliere

-copertina parcare auto

-cabina poarta si iluminat exterior

-amenajari exterioara

-retele exterioare de incinta

Valoarea totală a proiectului: 14.956.179,87 LEI din care Contribuţia proprie în proiect 2.375.04.0,24 LEI si Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 12.581.139,63 lei.

De asemenea, in procesul de pregatire pentru urmatoarea perioada de programare 2014 – 2020, am initiat demersurile pentru intocmirea documentelor de proiectare, in vederea depunerii spre finantare tot din fonduri europene, a 2 proiecte de modernizare a infrastructurii scolare, respectiv: ’’Reabiliatrea si modernizare la Colegiul National Elena Cuza, Corp principal si teren sport’’, proiect care vine in completarea unui alt proiect finantat tot din fonduri europene care a vizat consolidarea si reabilitarea a 8 Sali de clasa, cantina, internat si sala de sport si de asemenea, “Reabilitare si consolidare corp central Colegiul National Carol I’’.

 

REABILITARE SI MODERNIZARE LA COLEGIUL NATIONAL „ELENA CUZA” CORP PRINCIPAL SI TEREN SPORT – STR. MIHAI VITEAZUL, NR.12, CRAIOVA

Proiectul se incadreaza in categoriile de operatiuni ale Axei prioritare 3, ''Imbunatatirea infrastructurii sociale'', Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. 

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

•Imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie din municipiul Craiova in vederea realizarii unui proces educational la standarde europene.

•Asigurarea condiţiilor necesare  învăţământului  public din municipiul Craiova şi creşterea participării la educaţie a tinerilor.

Obiectivul specific

Obiectivul specific al proiectului consta in reabilitarea si modernizarea corpului principal al  cladirii Colegiului National „Elena Cuza” si Terenului de Sport din incinta Colegiului.

Rezultate anticipate          

-1 unitate de invatamant reabilitata si modernizata;

- 1731 elevi care beneficiaza de infrastructura reabiliatata

Reabilitare si modernizare:

-1 amfiteatru 84 locuri

-7 Sali de clasa

-9 laboratoare

-1 biblioteca

-teren de sport

-alei pietonale

-retele de incinta

Durata de implementare a proiectului va fi de 18 luni.

Valoarea totală a proiectului: 15,176,856.08 LEI din care Contribuţia proprie în proiect 836,027.12 LEI si Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 11,427,530.88

 

Reabilitare si consolidare corp central Colegiul National Carol I si Teatrul Liric

A fost incheiat contractul pentru intocmirea documentatiei de proiectare si urmeaza ca proiectul sa fie depus spre finantre in urmatoarea perioada de programare 2014-2020.

In cadrul proiectului va fi reabilitat corpul de cladire scoala care cuprinde urmatoarele categorii de spatii, respectiv:

-9 sali de clasa(1 clasa la parter si 8 Sali clasa la etajul 1)

-2 cabinete(1 cabinet geografie si 1 cabinet biologie, ambele la etajul 1)

-3 laboratoare(2 laboratoare chimie si 1 laborator franceza)

-biblioteca, birouri, magazie, arhiva, incapere centrala termica.

 

Ansamblul de clădire şcoală cu forma in plan iniţială de „U” a fost executat in perioada anilor 1893 - 1895 cu regim de inălţime S part. + P + IE. Ulterior intre 1925 - 1927 s-a realizat supraetajarea şcolii ajungand la numărul de patru nivele (S part. +P+2E). in perioada anilor 1930 - 1933 s-au realizat noi lucrări de extindere a spaţiilor funcţionale prin executarea unui amfiteatru de 700 locuri pentru Liceu Carol I, alipit de corpul de clădire bară orizontală (aripa principală) fară rost de tasare şi dilatare. Prin acest concept s-a schimbat intr-o direcţie negativă şi conformarea structurală plană a intregului ansamblu, din forma de „U” in „E”.

 

Proiecte finanțate din bugetul local în anul 2015 la unitățile de învățământ

 

Investiții finalizate

Școala Gimnazială NICOLAE ROMANESCU

Achiziție cu montaj contor energie termică – valoare 5.000 lei;

 

Liceul Teologic Adventist

Instalație utilizare gaze naturale joasă presiune pentru suplimentare debit instalat – valoare 13.000 lei;

 

Liceul TRAIAN VUIA

Utilități (instalație interioară utilizare gaze naturale cantină) – valoare 5.000 lei;

 

Grădinița cu PP Căsuța Fermecată

-      Achiziție mașină de gătit profesională – valoare 10.000 lei;

-      Achiziție cu montaj hotă – valoare 5.000 lei;

-      Utilități (instalație utilizare gaze) – valoare 2.000 lei;

 

Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigorie Teologul

Achiziție cu montaj sistem pentru topirea gheții și a zăpezii de pe acoperiș, jgheaburi și burlane – valoare 60.000 lei;

 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară

Schimbare destinație din spațiu pentru morărit în spațiu pentru activități de instruire practică în specializarea alimentație publică și turism (PT+DALI) – valoare 29.000 lei;

 

Investiții în derulare

Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica

Schimbare soluție constructivă din acoperiș tip terasă în acoperiș șarpantă cu învelitoare din tablă (Execuție) – valoare 263.000 lei;

 

Colegiul Național Elena Cuza

- Reabilitare centrală termică (ET+DALI – valoare 25.000 lei;

- Reabilitare rețea termică de incintă (ET+DALI) – valoare 34.000 lei;

 

Colegiul Național Economic Gheorghe Chițu

Reabilitare centrale termice (ET+DALI) – valoare 50.000 lei;

 

Școala Gimnazială Traian

Mansardare și schimbare sistem învelitoare corp 2 școală (Execuție) – valoare 915.000 lei;

 

Școala Gimnazială Sf. Dumitru

Extindere școala cu clasele I-VIII (reactualizare valoare rest de executat + documentație de autorizare continuare de lucrări) – valoare 67.000 lei;

 

Liceul Tehnic Energetic

Îmbunătățirea sistemului de producere și alimentare cu căldură și apă caldă: punct termic (Execuție) – valoare 532.000 lei.

 

Reparații

Până la data de 04.09.2015 a fost decontat din acordul cadru pentru reparații construcții la unitățile de învățământ suma de 2.874.902,42 lei din care:

- Grădinița cu PP FLOAREA SOARELUI                            -      50.761,22 lei

- Grădinița cu PP Sf. LUCIA                                                 -      21.787,77 lei

- Grădinița cu PP PHOENIX                                                -      77.739,94 lei

- Grădinița cu PP PITICOT                                                   -      24.744,05 lei

- Grădinița cu PP PARADISUL COPIILOR                       -      25.828,99 lei

- Grădinița cu PP VOINICEII                                                -        9.599,26 lei

- Grădinița cu PP CĂSUȚA CU POVEȘTI                          -    120.527,16 lei

- Școala Gimnazială ELENA FARAGO                               -      29.947,31 lei

- Școala Gimnazială Gh. BIBESCU                                      -        7.671,25 lei

- Școala Gimnazială MIHAI EMINESCU                             -        3.538,76 lei

- Școala Gimnazială Sf. DUMITRU                                     -      29.935,33 lei

- Școala Gimnazială NICOLAE BĂLCESCU                       -    100.007,00 lei

- Școala Gimnazială DECEBAL                                           -      68.636,64 lei

- Școala Gimnazială ION ȚUCULESCU                              -        1.667,14 lei

- Școala Gimnazială ION CREANGĂ                                  -        1.825,93 lei

- Școala Gimnazială LASCĂR CATARGIU                         -        9.227,57 lei

- Școala Gimnazială GHEORGHE ȚIȚEICA                      -        4.593,65 lei

- Școala Gimnazială ALEXANDRU MACEDONSKI           -    100.203,90 lei

- Colegiul Tehnic COSTIN D NENIȚESCU                         -    441.658,84 lei

- Colegiul Național Economic GHEORGHE CHIȚU          -      98.327,46 lei

- Liceul TRAIAN VUIA                                                          -        1.647,37 lei

- Liceul HENRI COANDĂ                                                    -        6.309,72 lei

- Liceul Tehnologic Auto                                                       -      16.780,66 lei

- Colegiul Național ELENA CUZA                                        -    212.411,38 lei

- Colegiul de Industrie Alimentară Craiova                           -    394.564,72 lei

- Liceul Teoretic TUDOR ARGHEZI                                    -      18.140,54 lei

- Liceul Tehnologic GEORGE BIBESCU                            -           426,82 lei

- Colegiul ȘTEFAN ODOBLEJA                                          -    130.152,71 lei

- Seminarul Teologic Ortodox Sf. GRIGORIE TEOLOGU -      19.824,17 lei

- Liceul Tehnologic Transport Căi Ferate Craiova               -      25.029,30 lei

 

La dispoziția unităților de învățământ a fost pusă suma de 2.305.000 lei pentru reparații curente care nu sunt cuprinse în acordul cadru (în principal instalații și reparații pardoseli la sălile de sport), din această sumă a fost decontată până în prezent suma de 125.439,88 lei.