Evenimente
Acte utile
Consultare publică
Propuneri/Sesizări
Contact
Informaţii publice »
Investiţii publice
Programe de investiţii 2004 – 2007 în Municipiul Craiova
Publicat: 1 octombrie 2014, 17:05
Investitia: Reabilitarea, modernizarea si

 

extinderea sistemului de iluminat public

in Municipiul Craiova

Cost total: 468 miiardel lei
Din bugetul local: 468 miliarde lei
Data de finalizare estimata: 1 iulie 2004
Beneficii pentru comunitate:
A 350 km retele electrice noi
Bmontare 13.994 buc. corpuri noi de iluminat
Cmontat 3.123 lampadare pentru alei, parcuri
D realizat nocturna stadion Ion Oblemenco
E Iluminat arhitectural al cladirilor reprezentative
F nivel de iluminare la standarde europene
Investitia: Reabilitarea ecologica a zonei

 

economice de nord – vest a municipiului

Craiova Cartier Craiovita – lac Craiovita

Cost total: 223 miliarde lei
Din bugetul local: 1 miliard lei
Finantator extern – Program PHARE
Data de finalizare estimata: 2006
Beneficii pentru comunitate:
A Repunerea în functiune a zonei de agrement
B Refacere spatii verzi – peisagistic arhitectural
C Refacere infrastructura
D Dezvoltare economica
Investitia: Dezvoltarea sistemului de

 

alimentare cu apa potabila a

mun. Craiova din sursele Izvarna – Tismana

Cost total: 2.640 miiarde lei
Finantator extern: Parteneriat public-privat
Data de finalizare estimata: 2006
Beneficii pentru comunitate:
A Cresterea nivelului calitatii apei
B Cresterea debitului furnizat de sistem la 2,1 mc/s
CReducere cheltuieli de exploatare
D Cresterea calitatii vietii
Investitia: Depozit ecologic pentru tratarea

 

deseurilor urbane si instalatie de tratare a

deseurilor industriale

Cost total: 1.200 miliarde lei
Finantator extern: S.C. Systema Ecologic
Data de finalizare estimata: 2005
Beneficii pentru comunitate:
A Cresterea caltatii veitii cetatenilor municipiului
B Reducerea problemelor de mediu si a riscului poluarii
C Închiderea depozitelor existente, adevarate focare de infectie
D Crearea unei industrii de valorificare a deseurilor
Investitia: Reabilitarea si extinderea retelei

 

de canalizare si furnizarea de facilitati pentru

epurarea apelor uzate în vederea protectiei

fluviului Dunarea

Cost total: 2.820 miliarde lei
Din bugetul local: 703,7 miliarde lei
Finantator extern – Program ISPA
Data de finalizare estimata: 2007
Beneficii pentru comunitate:
A Reducerea poluarii râului Jiu
B Refacerea a aproximativ 50-60 Km de retea de canalizare
C Cresterea gradului de confort al cetatenilor
D Cresterea accesului gospodariilor populatiei la sistemul de canalizare al orasului
F Realizarea de retele de canalizare noi în cartierele Brestei-Bucovat si Lascar Catargiu