Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
Rezultete - Post public vacant - Serviciul Administrare si Monitorizare transport public local si siguranta circulatiei, Directia Servicii Publice
Publicat: 12 februarie 2018, 09:37, Actualizat: 5 martie 2018, 14:14

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de:

            - inspector, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Administrare si Monitorizare transport public local si siguranta circulatiei, Directia Servicii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

            Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 22.02.2018, ora 10.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

            Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în maximum 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv din 12.02.2018, şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Bibliografia, atributiile prevazute in fisa postului, precum si alte date necesare desfasurarii concursului se afiseaza la sediul institutiei si pe pagina de internet a autoritatii, la sectiunea „Informatii publice – posturi publice vacante - si cuprinde in mod obligatoriu Constitutia Romaniei, republicata, Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata este afişată la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Documente ataşate:
Publicat: 5 martie 2018, 14:14
Publicat: 23 februarie 2018, 13:38
Publicat: 21 februarie 2018, 08:37
Publicat: 12 februarie 2018, 09:38