Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
Rezultate - Posturi publice vacante - Serviciul Investiţii şi Achiziţii
Publicat: 29 decembrie 2017, 09:32, Actualizat: 9 februarie 2018, 11:59

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

            - inspector, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Investiţii şi Achiziţii, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 2 posturi;

            Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 30.01.2018, ora 10.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, consolidata,cu modificările şi completările ulterioare.

            Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv 29.12.2017, şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

            1. pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Investiţii şi Achiziţii, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova-1 post:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul construcţii civile, industriale  sau în domeniul instalaţii pentru construcţii;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;

            2. pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Investiţii şi Achiziţii, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova 1 post:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor ingineresti;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;

            Bibliografia,atributiile prevazute in fisa postului,precum si alte date necesare desfasurarii concursului se  afişeaza  la sediul instituţiei şi pe pagina de internet a autoritatii ,la sectiunea „informatii publice-posturi publice vacante” si cuprinde în mod obligatoriu Constitutia Romaniei republicata,Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarului public, republicată.

            Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Documente ataşate:
Publicat: 9 februarie 2018, 11:58
Publicat: 1 februarie 2018, 15:23
Publicat: 26 ianuarie 2018, 13:14
Publicat: 29 decembrie 2017, 09:33