Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Primăria Municipiului Craiova organizează examen de promovare în gradul profesional
Publicat: 25 ianuarie 2017, 10:26, Actualizat: 25 ianuarie 2017, 10:28

ANUNŢ

 

 

Primăria Municipiului Craiova organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile Legii  nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul central din str. A. I. Cuza nr. 7, în data de 24.02.2017, ora 10.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la examen se pot depune in termen de 20 de zile de la data afişării anunţului şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

- formularul de înscriere;

-  copie de pe carnetul de muncă  sau adeverinţă în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior, funcţionarii publici  trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 65 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

-  să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

- să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

-  să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Documente ataşate:
Publicat: 25 ianuarie 2017, 10:28
Publicat: 25 ianuarie 2017, 10:28