Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Posturi publice vacante - Serviciul Investiţii şi Achiziţii
Publicat: 19 ianuarie 2017, 08:43, Actualizat: 19 ianuarie 2017, 08:44

ANUNŢ

 

         Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

         - inspector, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Investiţii şi Achiziţii, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Investiţii şi Achiziţii, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Investiţii şi Achiziţii, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post;

         - inspector, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Licitaţii, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

Concursul va avea loc în data de 21.02.2017, ora 10:00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

         1. pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Investiţii şi Achiziţii, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;

2. pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Investiţii şi Achiziţii, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;

3. pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Investiţii şi Achiziţii, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;

4. pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent - Serviciul Licitaţii, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul construcţii civile, industriale şi agricole sau în domeniul instalaţii pentru construcţii;

- perfecţionări (specializări): cursuri de pregătire/perfecţionare/formare specializată în domeniul achiziţiilor publice, absolvite cu diplomă/certificat/atestat;

         - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an.

         Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Documente ataşate:
Publicat: 19 ianuarie 2017, 08:44