Acte utile
Consultare publică
Contact
Craiova CityApp
Politica Urbană a României
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Posturi publice vacante la Biroul Cadastru, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Publicat: 28 decembrie 2016, 14:58, Actualizat: 5 ianuarie 2017, 15:31

ANUNŢ

 

 

            Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

            - inspector, clasa I, grad profesional asistent - Biroul Cadastru, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post;

            - referent, clasa a III-a, grad profesional superior - Biroul Cadastru, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

Concursul va avea loc în data de 31.01.2017, ora 10:00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

            1. pentru funcţia publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent - Biroul Cadastru, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            - perfecţionări/specializări: cadastru/topografie;

            - cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel avansat în programe de specialitate cadastru/topografie;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;

            2. pentru funcţia publică de referent, clasa a III-a, grad profesional superior - Biroul Cadastru, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova:

            - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

            - perfecţionări/specializări: cadastru/topografie;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani.

            Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

 

Documente ataşate:
Publicat: 5 ianuarie 2017, 15:31
Publicat: 28 decembrie 2016, 14:59