Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Posturi publice vacante - Direcţia Servicii Publice
Publicat: 28 decembrie 2016, 15:03, Actualizat: 5 ianuarie 2017, 15:32

ANUNŢ

 

         Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

         - consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul Lucrări întreţinere şi reparaţii drumuri, Serviciul Administrare şi întreţinere drumuri, Direcţia Servicii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post;

         - consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Administrare şi monitorizare transport public local şi siguranţa circulaţiei, Direcţia Servicii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

Concursul va avea loc în data de 30.01.2017, ora 10:00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

         1. pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul Lucrări întreţinere şi reparaţii drumuri, Serviciul Administrare şi întreţinere drumuri, Direcţia Servicii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova:

         - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

         - cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel mediu;

         2. pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Administrare şi monitorizare transport public local şi siguranţa circulaţiei, Direcţia Servicii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova:

         - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

         - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani.

         Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Documente ataşate:
Publicat: 5 ianuarie 2017, 15:32
Publicat: 28 decembrie 2016, 15:04