Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Posturi publice vacante - Direcţia Servicii Publice
Publicat: 10 martie 2017, 11:17, Actualizat: 10 martie 2017, 11:18

ANUNŢ

 

 

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante:

- director executiv adjunct în cadrul Direcţiei Servicii Publice, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post;

- şef serviciu în cadrul Serviciului Administrarea şi monitorizarea serviciilor de utilitate publică, Direcţia Servicii Publice, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

            Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 13.04.2017, ora 10.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

            1. pentru funcţia publică de conducere vacantă de director executiv adjunct în cadrul Direcţiei Servicii Publice, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova: 

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;

            - studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

            2. pentru funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu în cadrul Serviciului Administrarea şi monitorizarea serviciilor de utilitate publică, Direcţia Servicii Publice, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;

            - studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.

Documente ataşate:
Publicat: 10 martie 2017, 11:18
Publicat: 10 martie 2017, 11:18