Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Posturi publice vacante - Direcţia de Evidenţă a Persoanelor
Publicat: 2 august 2017, 11:27, Actualizat: 2 august 2017, 11:28

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante:

- şef serviciu în cadrul Serviciului Stare Civilă, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor - 1 post;

- şef birou în cadrul Biroului Depunere Acte Stare Civilă, Serviciul Stare Civilă, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor - 1 post.

            Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 05.09.2017, ora 10.00 – proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

            1. pentru funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu în cadrul Serviciului Stare Civilă, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor: 

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            - studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 2 ani;

            2. pentru funcţia publică de conducere vacantă de şef birou în cadrul Biroului Depunere Acte Stare Civilă, Serviciul Stare Civilă, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            - studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 2 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Documente ataşate:
Publicat: 2 august 2017, 11:28