Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Posturi publice vacante de execuţie - Serviciului Patrimoniu, Direcţia Patrimoniu
Publicat: 1 februarie 2017, 11:24, Actualizat: 1 februarie 2017, 13:07

 

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Patrimoniu, Direcţia Patrimoniu, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Patrimoniu, Direcţia Patrimoniu, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 8 posturi         

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 15.03.2017, ora 10.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

1. pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Patrimoniu, Direcţia Patrimoniu, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti - inginerie civilă;

- vechime în specialitate studiilor: 1 an;

2. pentru trei dintre funcţiile publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Patrimoniu, Direcţia Patrimoniu, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova: 

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

3. pentru două dintre funcţiile publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Patrimoniu, Direcţia Patrimoniu, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti – inginerie civilă;

4. pentru o funcţie publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Patrimoniu, Direcţia Patrimoniu, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti – inginerie electrică, electronică şi comunicaţii;

5. pentru două dintre funcţiile publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Patrimoniu, Direcţia Patrimoniu, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. 

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.

Documente ataşate:
Publicat: 1 februarie 2017, 13:07
Publicat: 1 februarie 2017, 13:07