Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Posturi publice vacante de execuţie - Serviciului Constatare, impunere şi control persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe
Publicat: 1 februarie 2017, 11:18, Actualizat: 1 februarie 2017, 11:20

ANUNŢ

 

 

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Constatare, impunere şi control persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 5 posturi;

- inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Evidenţă auto, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 2 posturi;

- inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Soluţionare contestaţii, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 2 posturi;

- inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Recuperare Creanţe Fiscale şi Eliberare Certificate de Atestare Fiscală, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 2 posturi.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 14.03.2017, ora 10.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

1. pentru funcţiile publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Constatare, impunere şi control persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

            2. pentru funcţiile publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Evidenţă auto, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

            3. pentru funcţiile publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Soluţionare contestaţii, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

            4. pentru funcţiile publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Recuperare Creanţe Fiscale şi Eliberare Certificate de Atestare Fiscală, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.  

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.

Documente ataşate:
Publicat: 1 februarie 2017, 11:20
Publicat: 1 februarie 2017, 11:20
Publicat: 1 februarie 2017, 11:20
Publicat: 1 februarie 2017, 11:20