Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
Posturi publice vacante de execuţie - Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte
Publicat: 1 februarie 2017, 11:13, Actualizat: 1 februarie 2017, 11:14

ANUNŢ

 

 

 

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Proiecte şi programe de dezvoltare, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - două posturi;

- inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Proiecte şi programe de dezvoltare, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - un post;

- inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Management financiar, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - un post.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 09.03.2017, ora 10.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

1. pentru o funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Proiecte şi programe de dezvoltare, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;

            2. pentru cea de-a doua funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Proiecte şi programe de dezvoltare, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul construcţii civile, industriale şi agricole;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;

3. pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Proiecte şi programe de dezvoltare, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;

4. pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Management financiar, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.

 

Documente ataşate:
Publicat: 1 februarie 2017, 11:13