Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Posturi publice vacante de conducere - Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte
Publicat: 1 februarie 2017, 11:10, Actualizat: 1 februarie 2017, 11:14

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de conducere vacante:

- director executiv în cadrul Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - un post;

- şef serviciu în cadrul Serviciului Proiecte şi programe de dezvoltare, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - un post.

            Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 08.03.2017, ora 10.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

            1. pentru funcţia publică de conducere vacantă de director executiv în cadrul Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel mediu, dovedite cu diplomă/certificat;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 3 ani;

2. pentru funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu în cadrul Serviciului Proiecte şi programe de dezvoltare, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 2 ani.       

            Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.