Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
Posturi pubice vacante la Directia Impozite si taxe
Publicat: 7 iulie 2016, 09:09, Actualizat: 7 iulie 2016, 09:10

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

SERVICIUL RESURSE UMANE

Nr. 107596/07.07.2016

 

 

ANUNŢ

 

 

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie temporar vacante:

            1. referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Constatare, impunere şi control persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post;

         2. inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Constatare, impunere şi control persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post;

         3. inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Constatare, impunere şi control persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post;

         4. inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Urmărire, executare silită persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post;

         5. inspector, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Urmărire, executare silită persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post;

         6. inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Urmărire, executare silită persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 2 posturi;

7. inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Recuperare creanţe fiscale şi eliberare certificate de atestare fiscală, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

Concursul va avea loc în data de 20.07.2016, ora 10:00 – proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

         1. pentru postul de referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Constatare, impunere şi control persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova: 

         - studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

         - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;

         - cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel mediu;

         2. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Constatare, impunere şi control persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

         - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

         - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;

         - cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel mediu;

         3. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Constatare, impunere şi control persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

         - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

         - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;

         - cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel mediu;

         4. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Urmărire, executare silită persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

         - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

         - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;

         - cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel mediu;

         5. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Urmărire, executare silită persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

         - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

         - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;

         - cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel mediu;

         6. pentru posturile de inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Urmărire, executare silită persoane fizice, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

         - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

         - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;

         - cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel mediu;

         7. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Recuperare creanţe fiscale şi eliberare certificate de atestare fiscală, Direcţia Impozite şi Taxe, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova:

         - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

         - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;

- cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel mediu.

Dosarele se vor depune în maximum 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Documente ataşate:
Publicat: 7 iulie 2016, 09:10