Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Posturi pubice vacante la Directia Impozite si taxe
Publicat: 2 iulie 2018, 09:37, Actualizat: 20 iulie 2018, 11:22

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea a nouă funcţii publice de execuţie temporar vacante de:

            1. - inspector, clasa I, grad profesional superior – Directia Impozite si Taxe, Serviciul Constatare Impunere Control Persoane Fizice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

            2. - inspector, clasa I, grad profesional principal – Directia Impozite si Taxe, Serviciul Constatare Impunere Control Persoane Fizice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

            3. - referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superior  – Directia Impozite si Taxe, Serviciul Constatare Impunere Control Persoane Fizice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

            4. - consilier, clasa I, grad profesional asistent– Directia Impozite si Taxe, Serviciul Constatare Impunere Control Persoane Fizice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

            5. - inspector, clasa I, grad profesional superior – Directia Impozite si Taxe, Serviciul Urmarire Executare Silita Persoane Fizice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 2 posturi.

            6. - inspector, clasa I, grad profesional principal– Directia Impozite si Taxe, Serviciul Urmarire Executare Silita Persoane Fizice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 2 posturi.

            7. - inspector clasa I, grad profesional superior – Directia Impozite si Taxe, Serviciul Recuperare Creanțe Fiscale și Eliberare Certificate de Atestare Fiscală, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

            Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 12.07.2018, ora 10.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

            Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în maximum 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv din 02.07.2018, şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

     1.    Pentru funcția publică de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior – 1 post

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

            -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;

      2. Pentru funcția publică de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal – 1 post

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

            -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

        3. Pentru funcția publică de execuţie temporar vacantă de referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superior   – 1 post

            - studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în domeniul științelor generale;

            -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;

        4. Pentru funcția publică de execuţie temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent – 1 post

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

            -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;

         5. Pentru funcțiile publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

            -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;

      6. Pentru funcțiile publice de execuţie temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal – 2 posturi

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

            -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

       7. Pentru funcția publică de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior – 1 post

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor generale;

            -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;

            Bibliografia,atributiile prevazute in fisele postului si alte date necesare desfasurarii concursului sunt afişate la sediul instituţiei şi cuprinde în mod obligatoriu Constitutia Romaniei,republicata, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarului public, republicată.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

 

 

 

Documente ataşate:
Publicat: 20 iulie 2018, 11:22
Publicat: 17 iulie 2018, 16:04
Publicat: 13 iulie 2018, 12:30
Publicat: 10 iulie 2018, 16:40
Publicat: 2 iulie 2018, 09:38
Publicat: 2 iulie 2018, 09:38