Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
Post public vacant - Serviciului Registrul Agricol
Publicat: 19 februarie 2018, 10:09, Actualizat: 23 martie 2018, 10:13

ANUNŢ

 

 

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Registrul Agricol, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 22.03.2018, ora 10.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia,atributiile prevazute in fisa postului si alte date necesare desfasurarii concursului  este afişată la sediul instituţiei si pe pagina de internet a institutiei şi cuprinde în mod obligatoriu Constitutia Romaniei,Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarului public, republicată.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

 

 

 

Documente ataşate:
Publicat: 23 martie 2018, 10:13
Publicat: 19 martie 2018, 13:37
Publicat: 19 februarie 2018, 10:10