Acte utile
Consultare publică
Contact
MASURI COVID-19
Craiova CityApp
Alegeri locale 2020
Informaţii publice »
Ascuns_Posturi publice vacante_
Post public vacant - Serviciul Proiecte si Programe de Dezvoltare
Publicat: 27 septembrie 2018, 08:52, Actualizat: 6 noiembrie 2018, 16:27

ANUNŢ

 

 

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiie publice de execuţie vacante de:

            -expert, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Proiecte si Programe de Dezvoltare, Directia Elaborare si Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

            Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 30.10.2018, ora 11.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

            Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv din 27.09.2018, şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul stiintelor ingineresti, ramura inginerie civila sau inginerie electrica, electronica si telecomunicatii;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani.

            Bibliografia, atributiile prevazute in fisa postului, precum si alte date necesare desfasurarii concursului se afiseaza la sediul institutiei si pe pagina de internet a autoritatii si cuprinde in mod obligatoriu Constitutia Romaniei, republicata, Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata este afişată la sediul instituţiei.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

 

 

Documente ataşate:
Publicat: 6 noiembrie 2018, 16:27
Publicat: 2 noiembrie 2018, 12:12
Publicat: 31 octombrie 2018, 16:04
Publicat: 30 octombrie 2018, 16:07
Publicat: 22 octombrie 2018, 15:09
Publicat: 3 octombrie 2018, 12:50
Publicat: 27 septembrie 2018, 08:52
Publicat: 27 septembrie 2018, 08:52