Evenimente
Acte utile
Consultare publică
Contact
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
Post public vacant - Serviciul Management Documente, Informatii Publice
Publicat: 25 iulie 2018, 09:07, Actualizat: 6 septembrie 2018, 12:18

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiie publice de execuţie vacante de:

            - inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Management Documente,Informatii Publice, din cadrul Directiei Relatii Publice si Management Documente din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

            Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 27.08.2018, ora 12.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

            Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv din 25.07.2018, şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            - cunostinte de operare /programare  pe calculator – nivel mediu, dovedite cu diploma/certificat/atestat;

Bibliografia, atributiile prevazute in fisa postului, precum si alte date necesare desfasurarii concursului se afiseaza la sediul institutiei si pe pagina de internet a autoritatii si cuprinde in mod obligatoriu Constitutia Romaniei, republicata, Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata este afişată la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

 

 

Documente ataşate:
Publicat: 6 septembrie 2018, 12:18
Publicat: 31 august 2018, 14:28
Publicat: 28 august 2018, 17:21
Publicat: 20 august 2018, 16:01
Publicat: 25 iulie 2018, 09:09