Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
Post public vacant – Serviciul Administrare si Exploatare Stadion, Directia Patrimoniu
Publicat: 23 aprilie 2018, 08:43, Actualizat: 5 iunie 2018, 12:49

Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiie publice de conducere vacante de:

            - sef serviciu, clasa II– Serviciul Administrare si Exploatare Stadion, Directia Patrimoniu, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

            Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 25.05.2018, ora 10.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

            Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv  din  data de 25.05.2018, şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

            - - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            -studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice,management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

            - cunostiinte de operare/programare pe calculator –nivel de baza;

            - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 2 ani.     

Bibliografia, atributiile prevazute in fisa postului, precum si alte date necesare desfasurarii concursului se afiseaza la sediul institutiei si pe pagina de internet a autoritatii, la sectiunea „Informatii publice – posturi publice vacante - si cuprinde in mod obligatoriu Constitutia Romaniei, republicata, Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata este afişată la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

 

Documente ataşate:
Publicat: 5 iunie 2018, 12:48
Publicat: 31 mai 2018, 15:59
Publicat: 31 mai 2018, 09:52
Publicat: 29 mai 2018, 16:02
Publicat: 21 mai 2018, 15:03
Publicat: 23 aprilie 2018, 08:44