Acte utile
Consultare publică
Bugetare participativa
Contact
Informaţii publice »
Posturi publice vacante
Post public vacant - director executiv adjunct al Poliției Locale a Municipiului Craiova
Publicat: 20 iulie 2018, 08:42, Actualizat: 23 august 2018, 13:26

ANUNŢ

 

         Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A. I. Cuza, nr. 7,  concurs de promovare într-o funcţie publică de conducere vacante de:

            - director executiv adjunct al Poliției Locale a Municipiului Craiova. - 1 post.

            Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 21.08.2018, ora 10.00 - proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

            Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv  din  data de 20.07.2018, şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 143 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; 
  • să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului; 
  • să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6)
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi:
  •  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani.    

Bibliografia, atributiile prevazute in fisa postului, precum si alte date necesare desfasurarii concursului se afiseaza la sediul institutiei si pe pagina de internet a autoritatii, la sectiunea „Informatii publice – posturi publice vacante - si cuprinde in mod obligatoriu Constitutia Romaniei, republicata, Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata este afişată la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

 

 

 

Documente ataşate:
Publicat: 23 august 2018, 13:26
Publicat: 22 august 2018, 10:50
Publicat: 21 august 2018, 16:15
Publicat: 13 august 2018, 13:53
Publicat: 20 iulie 2018, 08:44